I tildellingsbrevet er det beskrevet overordnede mål, styringsparametre, tildelte beløp og krav til rapportering samt hvilken myndighet Sjøfartsdirektoratet har fått delegert i henhold til bevilgningsreglementet.

Nærings- og fiskeridepartementet

Miljøverndepartementet