Vi har høyt kompetansenivå

Sjøfartsdirektoratet skal være anerkjent for sin kompetanse, og de ansatte er Sjøfartsdirektoratets viktigste ressurs.

For at direktoratet skal være den foretrukne maritime administrasjonen må ledere og medarbeidere ha riktig og oppdatert kompetanse ut fra vårt samfunnsoppdrag og de behovene som næringen har.

Vi har et bredt fagmiljø

Et bredt fagmiljø gir muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

Mange av de problemstillingene som man møter i Sjøfartsdirektoratet, krever at man samarbeider på tvers av fagområder og avdelinger.

Dette betyr at man får utviklet evne til kommunikasjon og ser problemstillinger fra ulike perspektiv.

Vi tilbyr god opplæring

Vi har et eget program for nytilsatte som inkluderer grunnopplæring, en fadderordning og faglig veileder.

Vi satser på å utvikle våre medarbeidere gjennom utforming av individuelle utviklingsplaner og utviklingstiltak.

Vår stipendordning gir gode muligheter for kurs og videreutdanning.

Sjøfartsdirektoratet har dessuten en strategisk kompetanseplan som identifiserer satsningsområder hvert år.

Gjennom dette arbeidet arrangeres det ulike kompetansetiltak gjennom hele året. Alle felles opplæringstiltak legges ut på interne kurssider.

Du kan drive internasjonalt arbeid

Sjøfartsdirektoratet er en aktiv pådriver i det internasjonale regelverksarbeidet til sjøs, og implementerer internasjonale regler i norsk lovverk, enten det gjelder regler i IMO, ILO, Paris MoU eller som følge av Norges forpliktelser i EØS-avtalen.

Vårt utstrakte internasjonale engasjement gir muligheter for internasjonal erfaring.

Vi driver intensiv lederutvikling

Vi har fokus på godt lederskap og jobber kontinuerlig og målrettet med utvikling av våre ledere på alle nivåer.

Sjøfartsdirektoratet har gjennom flere år hatt et eget leder- og ledelsesprogram basert på både interne og eksterne ressurser.