Søk personlig maritimt sertifikat

 • Publisert: 27.11.2015
 • Endret: 14.03.2022

På denne siden finner du informasjon knyttet til søknad om personlig maritime sertifikater

Behandlingstid på personlige sertifikater

Du finner en oppdatert liste over behandlingstiden for de enkelte sertifikatene her.

NB! Vi gjør oppmerksom på at søknader ikke behandles før sertifikatgebyret er betalt.

Vi ber om at generelle henvendelser knyttet til sertifikater sendes vårt postmottak: post@sdir.no

 

Du kan fornye sertifikatet selv om det er gått ut, se kvalifikasjonskrav for personlige maritime sertifikater.

Hvis det er behov for hastebehandling av søknad, må rederiet/arbeidsgiver sende inn en velbegrunnet prioriteringsforespørsel til post@sdir.no. Hastesaker er tidkrevende og forsinker ordinær saksbehandling, så vi ber om at slike forespørsler kun sendes inn når en svært vanskelig situasjon oppstår.

Du kan søke om disse maritime sertifikatene elektronisk:

 • dekksoffiser D1, D2, D3, D4, D5, D6
 • fritidsskipper D5L, D5L/A
 • maskinoffiser M1, M2, M3, M4
 • assessor og hurtigbåtassessor
 • IGF
 • polarkoden
 • tankermann
 • brovakt og maskinvakt
 • matros
 • skipsmotormekaniker
 • H-MOB og MOB (båtmann/livbåtfører)
 • skipselektriker og skipselektrikeroffiser
 • fiskeskipper klasse A, B, C og AB

Dette gjelder både førstegangssøknad, fornyelse og duplikat.

Du må fortsatt søke manuelt om disse sertifikatene:

Ønsker du likevel å søke manuelt

Dersom du ikke ønsker å søke elektronisk, kan du søke manuelt. Du finner papirskjemaer her. Husk at du må fylle ut skjemaene, signere og sende dem inn per post. Husk også at sertifikatgebyret må være betalt før søknaden kan behandles. Alle papirvedlegg til søknaden må være attestert (med stempel "rett kopi") av offentlig instans.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen