Søk personlig maritimt sertifikat

 • Publisert: 27.11.2015
 • Endret: 20.12.2023

Informasjon knyttet til søknad om personlig maritime sertifikater

Du finner en oppdatert liste over behandlingstiden for de enkelte sertifikatene her.

NB! Vi gjør oppmerksom på at søknader ikke behandles før sertifikatgebyret er betalt.

Søknader vil bli slettet når de er 3 måneder gamle dersom sertifikatgebyret ikke er betalt innen denne fristen. Det vil ikke bli sendt ut purring før sletting.

Vi ber om at generelle henvendelser knyttet til sertifikater sendes vårt postmottak: post@sdir.no.

 

Se informasjon her om: Sommervikarer til sjøs - hva kreves?

Du kan fornye sertifikatet selv om det er gått ut, se kvalifikasjonskrav for personlige maritime sertifikater.

Hastesaker er tidkrevende og forsinker ordinær saksbehandling, så vi ber om at slike forespørsler kun sendes inn når en svært vanskelig situasjon oppstår. Hvis det er behov for hastebehandling av søknad, må rederiet/arbeidsgiver sende inn en velbegrunnet prioriteringsforespørsel til post@sdir.no.

NB! Prioriteringsforespørsler som ikke inneholder følgende informasjon, vil ikke bli behandlet:

 • Begrunnelse på hvorfor søknad skal prioriteres
  • Eks: Mangel på personell
 • Betalingsbekreftelse
 • Alle krav til å få utstedt sertifikatet må være oppfylt og dokumentert (se krav her)

Du kan søke om disse maritime sertifikatene elektronisk:

 • dekksoffiser D1, D2, D3, D4, D5, D6
 • fritidsskipper D5L, D5L/A
 • maskinoffiser M1, M2, M3, M4
 • assessor og hurtigbåtassessor
 • IGF
 • polarkoden
 • tankermann
 • brovakt og maskinvakt
 • matros
 • skipsmotormekaniker
 • H-MOB og MOB (båtmann/livbåtfører)
 • skipselektriker og skipselektrikeroffiser
 • fiskeskipper klasse A, B, C og AB

Dette gjelder både førstegangssøknad, fornyelse og duplikat.

Du må fortsatt søke manuelt om disse sertifikatene:

Ønsker du likevel å søke manuelt

Dersom du ikke ønsker å søke elektronisk, kan du søke manuelt. Du finner papirskjemaer her.

Husk at du må fylle ut skjemaene, signere og sende dem inn per post.

Husk også at sertifikatgebyret må være betalt før søknaden kan behandles.

Alle papirvedlegg til søknaden må være attestert (med stempel "rett kopi") av offentlig instans.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen