Søk personlig maritimt sertifikat

 • Publisert: 27.11.2015
 • Endret: 07.05.2019

Saksbehandlingstid er nå 4-6 uker for de fleste sertifikater. Søknader behandles ikke før sertifikatgebyret er betalt. Det  kommer for tiden mange prioriteringsforespørsler fra rederier som ønsker å fremskynde behandlingstiden på søknad om personlige sertifikat. Dette er tidkrevende og forsinker ordinær saksbehandling. Sjøfartsdirektoratet vil fremover måtte avvise alle prioriteringsforespørsler som ikke er begrunnet. Dersom det er behov for å søke om prioritert saksbehandling, så er det rederi/arbeidsgiver som skal sende en begrunnet forespørsel til vårt postmottak på følgende e-post: post@sdir.no

Vi ber om at generelle henvendelser knyttet til sertifikater sendes vårt postmottak: post@sdir.no

Les også: Forlenger gyldigheten på personlige sertifikat, helseerklæring og CRA

Ved avslag på søknad vil innbetalt gebyr fra og med 01.01.2021 ikke refunderes

I Stortingets budsjettvedtak den 19. desember 2020 for 2021, ble det vedtatt at avslag på søknad om maritime personellsertifikater ikke lenger fører til refundering av innbetalt gebyr.

Dette er således en endring fra tidligere praksis, da søkere med avslått søknad fikk tilbakebetalt gebyret.

Endringen ble effektuert fra 1. januar 2021.

Har du problemer med å laste opp dokumenter hos Altinn?

Brukere av nettleseren Safari (mac-brukere) kan oppleve problemer med å laste opp vedlegg på Altinn sine sider.

Hvis du opplever dette, kan du prøve å bruke en annen nettleser, for eksempel  Chrome, Opera, Edge eller Firefox

Du kan søke om disse maritime sertifikatene elektronisk:

 • dekksoffiser D1, D2, D3, D4, D5, D6
 • fritidsskipper D5L, D5L/A
 • maskinoffiser M1, M2, M3, M4
 • assessor og hurtigbåtassessor
 • IGF
 • polarkoden
 • tankermann
 • brovakt og maskinvakt
 • matros
 • motormann
 • H-MOB og MOB (båtmann/livbåtfører)
 • skipselektriker og skipselektrikeroffiser
 • fiskeskipper klasse A, B, C og AB

Dette gjelder både førstegangssøknad, fornyelse og duplikat.

Du må fortsatt søke manuelt om disse sertifikatene:

Ønsker du likevel å søke manuelt

Dersom du ikke ønsker å søke elektronisk, kan du søke manuelt. Du finner papirskjemaer her. Husk at du må fylle ut skjemaene, signere og sende dem inn per post. Husk også at sertifikatgebyret må være betalt før søknaden kan behandles. Alle papirvedlegg til søknaden må være attestert (med stempel "rett kopi") av offentlig instans.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen