Søknad om midler til sjøvettaktiviteter i 2023

Søknadsfristen for støtte til arrangement i 2023 er 15. november 2022. 

NB. Søknader som sendes etter at søknadsfristen er gått ut behandles ikke.

Søk om tilskudd for aktivitet i 2023 her

Rapport ved gjennomført eller avlyst arrangement

Husk rapportering av gjennomført arrangement i 2022

Fristen for å sende inn rapport for arrangement som er gjennomført i 2022 er 1.november 2022. Send inn rapport ved å trykke på lenken over.

1 million kroner deles ut

Sjøfartsdirektoratet arbeider for å redusere antall fritidsbåtulykker. Et av tiltakene er å få flere frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter for barn og unge. Hvert år blir omtrent 1 million kroner fordelt på ulike prosjekt rundt omkring i hele Norge. Det er alt fra små prosjekt med 20–30 deltakere til store prosjekt som når ut til et par tusen deltakere som har fått støtte.

Hvem kan få støtte?

Tilskuddsordningen er åpen for alle frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret og i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Fullstendige krav og retningslinjer for å søke finner du i våre retningslinjer.

Tilskuddsordningen skal støtte sjøvettaktiviteter

Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Aktivitetene må være gjennomførte i løpet av 2023.

Medieomtale av ulike gjennomførte prosjekt:

Frivillige foreninger som fikk tilskudd til aktivitet i 2022, er pliktige til å rapportere om bruken av disse via rapporteringsskjemaet på denne siden innen 01.11.2022