Søknad om midler til sjøvettaktiviteter i 2024

Søknadsfristen for støtte til arrangement i 2024 er 30. november 2023. 

NB. Søknader som sendes etter at søknadsfristen er gått ut behandles ikke.

Neste mulighet blir for aktivitet i 2025 - Følg med for søknadsfrist. 

Søknadsvinduet for 2024 er nå stengt 

Rapport ved gjennomført eller avlyst arrangement

Husk rapportering av gjennomført arrangement i 2023

Fristen for å sende inn rapport for arrangement som er gjennomført i 2023 er 1.november 2023. Send inn rapport ved å trykke på lenken over.

1 million kroner deles ut

Sjøfartsdirektoratet arbeider for å redusere antall fritidsbåtulykker. Et av tiltakene er å få flere frivillige organisasjoner til å arrangere sjøvettaktiviteter for barn og unge under 18 år. Hvert år blir omtrent 1 million kroner fordelt på ulike prosjekt rundt omkring i hele Norge. Det er alt fra små prosjekt med 20–30 deltakere til store prosjekt som når ut til et par tusen deltakere som har fått støtte.

Det gjøres oppmerksom på at Sjøfartsdirektoratets budsjetter for 2024 foreløpig ikke er endelig vedtatt. Det tas derfor forbehold om at det kan forekomme endringer i hvor mye midler som avsettes tilskuddordningen for sjøvett 2024.

Hvem kan få støtte?

Tilskuddsordningen er åpen for alle frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret og i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Fullstendige krav og retningslinjer for å søke finner du i våre retningslinjer.

Tilskuddsordningen skal støtte sjøvettaktiviteter

Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. Aktivitetene må være gjennomførte i løpet av 2024.

Medieomtale av ulike gjennomførte prosjekt:

Frivillige foreninger som fikk tilskudd til aktivitet i 2023, er pliktige til å rapportere om bruken av disse via rapporteringsskjemaet på denne siden innen 01.11.2023.