Last ned høringen som PDF

Sjøfartsdirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i sjøloven, NOR-forskriften og NIS-forskriften. Endringene skal legge til rette for elektronisk registrering av skip og rettigheter i skip. Det vises til det vedlagte høringsnotatet.

Høringsfristen er 02. juni 2021

Høringsuttalelser sendes pr. epost til: post@sdir.no.

Spørsmål kan rettes til Magnus Grova Søilen, rådgiver, Skipsregistrene, på epost mgso@sdir.no eller telefon 52745016, alternativt post@nis-nor.no eller telefon 52 74 50 00.

Vedlegg