Forskriften omtales heretter som dykkeforskriften.

Last ned høringsbrev som pdf

Høringsfristen er 31. mai 2016.

Høringsuttalelsene sendes som e-post til post@sdir.no.
Høringen vil også bli lagt ut på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside www.sdir.no.

For spørsmål om høringen ta kontakt på e-post til awa@sdir.no eller nha@sdir.no.

Bakgrunnen for forslaget om oppheving av dykkeforskriften

Det følger av dykkeforskriften § 1 at «...forskriften gjelde for dykkesystemer m.m. plassert om bord på flyttbare innretninger som er registrert eller skal registreres i norsk skipsregister».

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra næringen, konkluderer Sjøfartsdirektoratet med at det finnes ingen norske flyttbare innretninger i dag som har dykkesystem om bord.

Etter hva Sjøfartsdirektoratet er kjent med så brukes i dag ROV, og dersom det mot formodning skulle bli behov for dykking så blir tjenesten utført fra et skip spesialisert for oppgaven, og ikke fra selve innretningen.

Slik direktoratet ser det er det derfor ikke behov for disse reglene. Vi foreslår derfor at forskriften oppheves.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Oppheving av dykkeforskriften gir ingen negative økonomiske konsekvenser verken for næringen eller administrasjonen.

Vedlegg:

Forslag

Høringsliste