Når kommer kravet om høyhastighetsbevis til å tre i kraft?

Fastsettelse av regelverk om krav til høyhastighetsbevis for fritidsbåter under 24 meter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer er planlagt til januar 2022.

Planlagt ikrafttredelse er våren 2023.

De som vil trenge høyhastighetsbevis må altså ha det på plass innen våren 2023.

Hvem trenger høyhastighetsbevis?

Alle som skal føre norske fritidsbåter under 24 meter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer må ta høyhastighetsbeviset. Dette er uavhengig av om du for eksempel har båtførerbevis eller fritidsskippersertifikat fra før. Høyhastighetsbeviset i seg selv gir ikke rettigheter til å føre fritidsbåt, dette fordi høyhastighetskurset ikke vil gi grunnleggende opplæring i det å føre fritidsbåt.

Hvis du er født i 1980 eller senere betyr det at du må ha et kompetansebevis i tillegg. Det kan være båtførerbevis, ICC, fritidsskippersertifikat eller et høyere yrkessertifikat.

Er du født før 1980 er du unntatt kravet om båtførerbevis, og du vil av den grunn dekke kravet til føre båtførerbevispliktige fritidsbåter uten å inneha et kompetansebevis.

Hvilke fartøy omfattes av regelverket?

Dersom båten eller vannscooteren med aktuell motorinstallasjon kan oppnå 50 knop eller mer, vil det være krav om høyhastighetsbevis.

Jeg har annen hurtigbåtkompetanse. Slipper jeg da å ta høyhastighetsbevis?

I utgangspunktet må alle som skal føre fritidsbåt over 50 knop ha høyhastighetsbevis.

Sjøfartsdirektoratet er imidlertid i en prosess der vi vurderer om vi skal anerkjenne annen kompetanse, for eksempel føring av hurtigbåt sertifisert etter HSC 2000. 

Vil det være krav til høyhastighetsbevis på næringsfartøy?

Nei, det nye høyhastighetsbeviset vil i utgangspunktet kun gjelde for norske fritidsbåter under 24 meter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer.

Kravet om høyhastighetsbevis vil altså ikke gjelde for fartøy i næringsvirksomhet.

Jeg ønsker å bli godkjent som instruktør til høyhastighetskurset - hva gjør jeg?

Krav til instruktør er ikke endelig avklart, men i høring om krav til høyhastighetsbevis anbefales det at kravene til instruktør for høyhastighetskurs fritidsbåt er:

  • Fritidsskippersertifikat (D5L)
  • Gyldig helseerklæring for fritidsskippersertifikat (ikke eldre enn 2 år)
  • Sikkerhetsopplæringsskurs for sjøfolk på mindre skip
  • Relevant erfaring med den hurtiggående fartøytypen det skal undervises i.

I tillegg er det aktuelt å kreve at instruktørene må ha gjennomført teoretisk del og bestått tilhørende eksamen. Det er også sannsynlig at det må tas et eget kurs utviklet spesielt for instruktørene til høyhastighetsbevis.

Det er ikke tatt stilling til hvilke krav som bør stilles til instruktører av en praktisk del for vannscooter.

Sjøfartsdirektoratet tar sikte på å fastsette krav til instruktører for henholdsvis båt- og vannscooter i januar 2022.

Hva består høyhastighetskurset av?

Sjøfartsdirektoratet jobber for tiden med utviklingen av et kurs som skal danne grunnlaget for utstedelse av høyhastighetsbeviset. Kursopplegget vil bestå av en teoretisk og en praktisk del. Det vil være en avsluttende teoretisk test. 

Det er ikke endelig vedtatt hvordan den teoretiske delen skal gjennomføres, men foreløpig ligger det an til at det vil være mulig å ta den teoretiske delen digitalt eller i klasserom. Kursholder skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet. 

Den praktiske delen gjennomføres hos et godkjent kurssted med en sertifisert instruktør. Den bygger på teoridelen og deles i to ulike deler – en for båt og en for vannscooter. Ønsker du å kunne føre både båt og vannscooter som kan gå over 50 knop, må du altså ha to ulike praktiske deler.