Her finner du ledige stillinger i Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratets samfunnsoppdrag løses av dyktige medarbeidere med kompetanse innen jus, arkiv, økonomi, HR, IT, kommunikasjon, nautikk, HMS, maskinteknikk og flere ingeniørgrener.

Sammensetningen i direktoratet gir et spennende, tverrfaglig og inspirerende arbeidsmiljø.

Sjøfartsdirektoratets arbeidsoppgaver

  • Vi har tilsynsansvar for norskregistrerte fartøy og utenlandske fartøy i norske havner
  • Vi utsteder sertifikater for sjøfolk og ved nybygg/ombygging av skip og flyttbare innretninger, samt registrerer skip og rettigheter i skip
  • Forvaltning og utvikling av norsk og internasjonalt regelverk er også en viktig oppgave for vår virksomhet. Gjennom vårt arbeid skal vi trygge liv, helse, miljø og materielle verdier

Spør oss

Har du spørsmål om ledige stillinger eller karrieremuligheter i Sjøfartsdirektoratet, ta gjerne kontakt med vår personalavdeling på telefon 52 74 50 00.

Den foretrukne maritime administrasjonen

Sjøfartsadministrasjoner er viktige og sentrale aktører for å ivareta og legge til rette for utvikling av maritim virksomhet. Vi skal være den foretrukne maritime administrasjonen.

Les gjerne vår strategiplan.