Vikeregler for motorbåter

 1. Hold til høyre for møtende båt

  Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord. Båtene vil da passere hverandre på babord (venstre) side.

 2. Vik for båter fra styrbord
  Motorbåter skal vike for andre motorbåter som kommer fra styrbord, dersom båtene har skjærende kurs og det er fare for sammenstøt. Båten som skal vike skal unngå å gå foran den andre båten, dersom omstendighetene tillater det.
 3. Motorbåt viker for seilbåt

  Når en motorbåt og en seilbåt styrer slik at det er fare for sammenstøt, skal motorbåten vike. NB! Seilbåt som går for motor regnes som motorbåt, og den må da forholde seg til reglene for motorbåt.

Vikeregler mellom seilbåter

 1. Seilbåt med vinden inn fra babord viker for seilbåt med vinden inn fra styrbord

  Når to seilbåter får vinden inn på forskjellig side, skal den som får vinden inn fra babord side, vike for den andre.

 2. Lobåt viker for lebåt

  Når to seilbåter har vinden inn fra samme side, skal båten som er "nærmest"  vinden vike for den andre. Ta ikke vinden fra andre seilere!

Andre vikeregler

 1. Innhentende båt viker for båt som blir innhentet.

  En båt som tar igjen en annen båt, skal vike for den som blir tatt igjen. Dette gjelder også for en seilbåt som tar igjen en motorbåt. Hvis du må forbi, velger du den siden som er lengst unna annen trafikk eller land. Er du i tvil om du er innhentende eller ikke, skal du gå ut ifra at du er det.

 2. Hold god avstand til nyttetrafikk.

  Lystfartøy og åpne båter som drives frem med årer, seil eller maskin, skal mest mulig holde av veien for større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk når de passerer et trangt farvann, en sterkt beferdet lei eller et havneområde.

 3. Hold til styrbord i trange leder.

  En båt som seiler i en trang led eller et trangt løp skal holde til styrbord, så nær ledens eller løpets yttergrense som mulig, når det lar seg gjøre uten fare.

  Båter mindre enn 20 meter og seilbåter skal ikke sjenere gjennomfarten for en stor båt som bare kan gå sikkert i en trang led eller et trangt løp.

  En fiskebåt skal ikke sjenere gjennomfarten for en hvilken som helst annen båt som går i trang led eller et trangt løp.

 4. Hold god avstand til båter som ikke kan manøvrere normalt.

  Både motorbåter og seilbåter skal vike for båter som fisker, som ikke er under kommando, eller som har begrenset evne til å manøvrere.

Dette er bare et lite utdrag av Sjøveisreglene. Klikk her for å lese hele forskriften.