Skjemaer for registrering i Skipsregisteret

Du finner her alle norske (bokmål og nynorsk) skjema knyttet til den formelle registreringen i NIS/NOR/BYGG.

 

Erklæring om nasjonalitet - enkeltperson

KR-0001

NOB

Fråsegn om nasjonalitet - einskildperson

KR-0001

NNO

Erklæring om nasjonalitet - aksjeselskap

KR-0002

NOB

Fråsegn om nasjonalitet - aksjeselskap eller dermed likestilt

KR-0002

NNO

Erklæring om nasjonalitet - partrederi

KR-0003

NOB

Fråsegn om nasjonalitet - partreiarlag

KR-0003

NNO

Erklæring om nasjonalitet - kommandittselskap

KR-0004

NOB

Fråsegn om nasjonalitet - kommandittselskap

KR-0004

NNO

Erklæring om nasjonalitet - Innretning som nevnt i sjølovens § 33

KR-0005

NOB

Fråsegn om nasjonalitet - Innretning som nemnt i § 33 i sjølova

KR-0005

NNO

Erklæring om nasjonalitet - Boreplattformer og andre flyttbare innrettninger

KR-0006

NOB

Fråsegn om nasjonalitet - Boreplattformer og andre flyttbare innretningar

KR-0006

NNO

Erklæring om nasjonalitet - bank, stiftelse, forening o.l.

KR-0007

NOB

Fråsegn om nasjonalitet - Bank, stiftelse, foreining o.l.

KR-0007

NNO

Melding om endring

KR-0008

NOB

Melding om endring

KR-0008

NNO

Melding om sletting

KR-0009

NOB

Melding om sletting

KR-0009

NNO

Melding om registrering av fartøy i NIS og pliktige NOR fartøy

KR-0010

NOB

Melding om registrering av fartøy NIS og pliktige NOR fartøy

KR-0010

NNO

About the Provisional Certificate of Nationality

KR-0011

ENG

Melding om registrering, ikke-pliktige NOR fartøy

KR-0012

NOB

Melding om registrering, ikkje-pliktig NOR fartøy

KR-0012

NNO

Melding til Skipsbyggingsregisteret

KR-0013

NOB

Melding til Skipsbyggingsregisteret

KR-0013

NNO

Notification concerning the ISM-Code

KR-0014

ENG

Garantierklæringer for skip i NIS - Garantierklæring uten bemanning

KR-0015

NOB

Garanti fråsegn for skip i NIS - Garanti fråsegn utan bemanning

KR-0015

NNO

Garantierklæring for skip i NIS - Kun nordmenn-EØS

KR-0016

NOB

Garanti fråsegn for skip i NIS - Garanti fråsegn kun nordmenn- EØS-borgarar

KR-0016

NNO

Garanti erklæring for skip i NIS - Lavsatsgaranti brukes med KR-0018

KR-0017

NOB

Garanti fråsegn for skip i NIS - Lavsatsgaranti brukast med KR-0018

KR-0017

NNO

Garanti fråsegn for skip i NIS - Lavsatsgaranti brukes med KR-0017

KR-0018

NOB

Garanti fråsegn for skip i NIS - Lavsatsgaranti brukast med KR-0017

KR-0018

NNO

Søknad om Navneattest

KR-0019

NOB

Søknad om Namneattest

KR-0019

NNO

Skipsskjøte

KR-0020

NOB

Skipsskøyte

KR-0020

NNO

Byggesertifikat Bilbrev

KR-0021

NOB

Byggjesertifikat Bilbrev

KR-0021

NNO

Erklæring vedr. Enkeltmannsforetak

KR-0023

NOB

Fråsegn Som gjeld einmannsføretak

KR-0023

NNO

Bekreftelse på overdragelse av fartøy

KR-0024

NOB

Stadfesting på overdraging av fartøy

KR-0024

NNO

Søknad om reservering av navn

KR-0025

NOB

Søknad om reservere namn

KR-0025

NNO

Managing Company the Ship Safety Act

KR-0061

ENG

Betalingsinformasjon

KR-0070

NOB

Betalingsinformasjon

KR-0070

NNO

APPLICATION for Continuous Synopsis Record

KR-IMO-  01

ENG

FORM 2- AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD

KR-IMO-02

ENG

INDEX OF AMENDMENTS TO CSR DOCUMENT

KR-IMO-03

ENG

 

Til toppen