Begjæring om tilsyn

Begjær tilsyn på fartøy

For å få tilgang til ny elektronisk versjon av KS-0115 Begjæring om tilsyn etter 5. januar 2021 må informasjonskapsler slettes i nettleseren.

Du finner en  veiledning  for hvordan du sletter informasjonskapsler her.  

Skjema «KS-0103 Erklæring om rederiets egenkontroll» skal ikke lenger sendes inn til Sjøfartsdirektoratet.

Ordningen med rederiets egenkontroll opphørte fra 23. februar 2018.

Skjemaet er fjernet fra skjemakatalogen.

Elektronisk skjema KS-0115 Begjæring om tilsyn på fartøy benyttes etter 2. januar 2017. Manuelt begjæringsskjema utgår fra denne dato.  Skjemaet kan også brukes ved begjæring om ISM/ISPS-revisjoner og verifikasjoner på fartøy.

Skal du begjære ISM-revisjon eller verifikasjon av rederiet, må du fortsatt bruke det manuelle skjemaet KS-0834B. Bruk samme skjema når det begjæres tilsyn av servicestasjon for oppblåsbart redningsutstyr.

Når skal du sende begjæring om tilsyn?

Rederiet skal sende begjæring om tilsyn så snart som mulig når et skip eller en flyttbar innretning:

  1. er avtalt bygget
  2. skal ha utstedt eller opprettholdt sertifikat
  3. skal ha tilsyn for arbeids- og levevilkår (MLC-tilsyn) uten utstedelse av sertifikat
  4. ved havari, skade eller mangler
  5. skal få eller har fått utført endringer av skrog, arrangement, maskineri, utstyr og andre komponenter
  6. får slettet sin klasse i anerkjent klassifikasjonsselskap
  7. overføres til et norsk skipsregister.

Havari eller skade som følge av ulykke

Dersom havari, skade eller mangler med fartøyet skyldes en ulykke, husk at dette skal meldes og rapporteres.

Flyttbar innretning

For flyttbare innretninger som har ligget i opplag i mer enn tolv måneder skal rederiet begjære tilsyn før den flyttbare innretningen settes i drift.

Hvem skal begjæringen sendes til?

Begjæringen sendes til Sjøfartsdirektoratet på fastsatt elektronisk skjema, unntatt i følgende tilfeller:

Tidsfrister

For sertifikatinspeksjoner skal begjæringen sendes inn så snart som mulig før ønsket tilsynsdato.

Sjøfartsdirektoratet garanterer at tilsynet kan utføres til ønsket dato når begjæringen mottas senest 14 dager før denne datoen.

For revisjoner skal begjæringen sendes inn senest 3 måneder før ønsket dato for revisjon/verifikasjon.

Rederiets egenkontroll

Skjema KS-0327 Sjekkliste for oljevernsertifikat, egenkontroll skal sendes inn for skip med sertifikat for oljevernberedskap.

Utfylt skjema kan legges til som vedlegg til begjæringen, eller sendes inn på e-post med referanse til begjæringen som er sendt inn.

Ordningen med rederiets egenkontroll for andre sertifikattyper opphørte 23. februar 2018.

Det betyr at det tidligere skjemaet «KS-0103 Erklæring om rederiets egenkontroll» ikke lenger skal sendes inn til Sjøfartsdirektoratet.

Skjemaet er fjernet fra skjemakatalogen.

Sjøfartsdirektoratets sjekklister for risikobasert tilsyn er gjort tilgjengelig som et hjelpemiddel for næringen, se siden om Risikobasert tilsyn.

Rederiets og skipsførers ansvar for å holde skip i forsvarlig stand følger av Skipssikkerhetsloven.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen