Informasjonshefter

Under finner du et nyttig informasjonshefte som heter "Safe at sea in Norway" som skal bidra til å sikre at turisten får nødvendig informasjon, samtidig som utleier skal ha mulighet til å dokumentere at nødvendig opplæring blir gitt.

Informasjon om fritidsfiske har også fått en plass i heftet. I tillegg er det laget et klistremerke til å feste i utleiebåter. Det inneholder enkel og nødvendig sikkerhetsinformasjon til turisten.

Materiellet er distribuert til utleiere, turistkontor og andre som er i kontakt med utenlandske fisketurister

Du kan bestille klistremerker og hefter her.

Les informasjonsheftet og sjekklisten i bla-funksjon (engelsk)

Last ned informasjonsheftene som pdf :

Sjøfartsdirektoratets brosjyre om sikkerhet for fisketurister (Oppdatert 2018)

Dette er en brosjyre som er ment som et godt verktøy for både turister og båtutleiere.

Brosjyren inneholder en sjekkliste som kunde og utleier bør gå gjennom sammen, samt nyttige tips om lover og regler for båtførerbevis, vestbruk og fangst av fisk.

Folderen finnes som PDF på engelsk, tysk, polsk og russisk og er for tiden tilgjenglig for bestilling på papir i engelsk utgave.

 Brosjyre engelsk.pdf

Brosjyre tysk.pdf

Brosjyre polsk.pdf

Brosjyre russisk.pdf

Klistremerke tysk og engelsk.pdf 

Sjekkliste som kunde og utleier bør gå gjennom sammen i forbindelse med utleie av båt (På engelsk)

Last ned plakat som informerer om reglene tilknyttet bruk av redningsvest

Her kan du laste ned en plakat som informerer om reglene tilknyttet bruk av flytevest i fritidsbåter.

Last ned plakaten her.

Du kan også bestille en trykket utgave av plakaten ved å sende e-post til info@sdir.no

 

Animerte sikkerhetsfilmer på seks ulike språk (som kan vises til alle som skal leie/låne båt) kan lastes ned fra denne vimeo-linken. Disse er produsert av aktører inne reiseliv, med støtte fra blant annet Sjøfartsdirektoratet og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

 

Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt i pdf

Ulykkesstatistikk

Sjøvettreglene:

Last ned Sjøvettreglene i A4
Norsk
Engelsk

Utleie av fritidsbåter:

Det stilles ingen spesielle krav til fritidsbåter som leies ut uten fører til turister. Det stilles imidlertid krav til utleiere gjennom produktkontrolloven.

Båtutleier har også et ansvar for turisten sin sikkerhet. Produktkontrolloven sier blant annet at utleier skal treffe rimelige tiltak for å forebygge at tjenesten medfører helseskade og videre at utleier plikter å gi bruker av tjenesten tilstrekkelig og relevant informasjon til selv å kunne vurdere sikkerheten.

DSB har gitt ut en veiledning for forbrukertjenester til sjøs - Har du trygg drift.

Fiskeridirektoratet har en egen nettside om fritidsfiske med informasjon på flere språk.