Informasjonsheftet "Safe at sea in Norway"

Under finner du et nyttig informasjonshefte som heter "Safe at sea in Norway" som skal bidra til å sikre at turisten får nødvendig informasjon, samtidig som utleier skal ha mulighet til å dokumentere at nødvendig opplæring blir gitt.

Brosjyren inneholder en sjekkliste som kunde og utleier bør gå gjennom sammen, samt nyttige tips om lover og regler for båtførerbevis, vestbruk og fangst av fisk.

Folderen finnes som PDF på engelsk, tysk, polsk og russisk og er også tilgjenglig for bestilling på papir. 

Materiellet er distribuert til utleiere, turistkontor og andre som er i kontakt med utenlandske fisketurister

Du kan bestille brosjyren på papir her

Last ned informasjonsheftene som pdf :

Sjøfartsdirektoratets brosjyre om sikkerhet for fisketurister (Oppdatert mai 2021)

Dette er en brosjyre som er ment som et godt verktøy for både turister og båtutleiere.

Brosjyre engelsk.pdf

Brosjyre tysk.pdf

Brosjyre polsk.pdf

Brosjyre russisk.pdf

 

Sjekkliste som kunde og utleier bør gå gjennom sammen i forbindelse med utleie av båt (På engelsk)

Last ned plakat som informerer om reglene tilknyttet bruk av redningsvest

Her kan du laste ned en plakat som informerer om reglene tilknyttet bruk av flytevest i fritidsbåter.

Last ned plakaten her.

Du kan også bestille en trykket utgave av plakaten ved å sende e-post til post@sdir.no

Sjøvettreglene:

Last ned Sjøvettreglene i A4. Disse kan du printe ut og henge opp. 
Norsk
Engelsk

Utleie av fritidsbåter:

Det stilles ingen spesielle krav til fritidsbåter som leies ut uten fører til turister. Det stilles imidlertid krav til utleiere gjennom produktkontrolloven.

Båtutleier har også et ansvar for turisten sin sikkerhet. Produktkontrolloven sier blant annet at utleier skal treffe rimelige tiltak for å forebygge at tjenesten medfører helseskade og videre at utleier plikter å gi bruker av tjenesten tilstrekkelig og relevant informasjon til selv å kunne vurdere sikkerheten.

DSB har gitt ut en veiledning kalt "Forbrukertjenesten båtutleie".

Fiskeridirektoratet har en egen nettside om fritidsfiske med informasjon på flere språk.