Sikkerhet tilknyttet fisketurisme i Norge

  • Publisert: 18.07.2012

Hvert år omkommer i gjennomsnitt 33 personer i fritidsbåtulykker. Av disse er ca. 10 % utenlandske turister. To av årsakene til ulykker er ofte manglende kunnskap om båtliv og om forholdene langs norskekysten. Altfor ofte ser vi utenlandske turister ute i dårlig vær, i båter som ikke er tilpasset forholdene.

Fisketurister i åpen båt
Fisketurister i åpen båt
FOTO: Steinar Haugberg/Sjøfartsdirektoratet

Flere velger å stå i båten å fiske og i små åpne båter øker dette risikoen for å kantre eller falle over bord. Dette i kombinasjon med manglende bruk av flyteutstyr setter mange i fare dersom ulykken er ute.

Informasjonshefter

Det er laget et informasjonshefte på tysk og på engelsk som skal bidra til å sikre at turisten får nødvendig informasjon, samtidig som utleier skal ha mulighet til å dokumentere at nødvendig opplæring blir gitt.

Informasjon om fritidsfiske har også fått en plass i heftet. I tillegg er det laget et klistremerke til å feste i utleiebåter, som gir enkel og nødvendig sikkerhetsinformasjon til turisten.

Du kan bestill klistremerker og hefter her.

Materiellet er distribuert til utleiere, turistkontor og andre som er i kontakt med utenlandske fisketurister.

Last ned informasjonshefter under:

Forside tysk utgave

Brosjyre engelsk.pdf

Brosjyre tysk.pdf

Klistremerke tysk og engelsk.pdf

Rapport om sikkerhet ved bruk av fritidsbåt i pdf

 Ulykkesstatistikk

 

Animerte sikkerhetsfilmer på seks ulike språk (som kan vises til alle som skal leie/låne båt) kan lastes ned fra denne vimeo-linken. Disse er produsert av aktører inne reiseliv, med støtte fra blant annet Sjøfartsdirektoratet og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

 

Last ned plakat som informerer om reglene tilknyttet bruk av redningsvest

Med bakgrunn i at det fra 1. mai 2015 ble påbudt å bruke egnet flyteutstyr ved ferdsel i båter under 8 meter, har Sjøfartsdirektoratet utarbeidet en egen plakat som kan settes opp i båthavner.

Plakaten har blitt sendt ut til politidistriktene i Norge. I tillegg er plakaten distribuert via epost til alle båtforeninger som er medlem av Kongelig Norske Båtforbund. Her kan du laste ned en plakat som informerer om reglene tilknyttet bruk av flytevest i fritidsbåter.

Last ned plakaten her.

Du kan også bestille en trykket utgave av plakaten ved å sende epost til info@sdir.no

 

Sjøfartsdirektoratets brosjyre om sikkerhet for fisketurister (Oppdatert 2018)

Dette er en brosjyre på engelsk som er ment som et godt verktøy for både turstiene og båtutleiere i sommer.

Brosjyren inneholder en sjekkliste som kunde og utleier bør gå gjennom sammen, samt nyttige tips om lover og regler for båtførerbevis, vestbruk og fangst av fisk.

  Sjekkliste som kunde og utleier bør gå gjennom sammen i forbindelse med utleie av båt (På engelsk)

Det stilles ingen spesielle krav til fritidsbåter som leies ut uten fører til turister. Det stilles imidlertid krav til utleiere gjennom produktkontrolloven.

Båtutleier har også et ansvar for turisten sin sikkerhet. Produktkontrolloven sier blant annet at utleier skal treffe rimelige tiltak for å forebygge at tjenesten medfører helseskade og videre at utleier plikter å gi bruker av tjenesten tilstrekkelig og relevant informasjon til selv å kunne vurdere sikkerheten.

DSB har gitt ut en veiledning for forbrukertjenester til sjøs - Har du trygg drift.

Fiskeridirektoratet har en egen nettside om fritidsfiske med informasjon på flere språk.

Til toppen