Regelverk for fritidsbåt

Som fritidsbåteier og -bruker er du pliktig til å sette deg inn i hvilke regler som gjelder. Regelverket for fritidsbåter finnes både i lover og forskrifter. Produsenter, importører og forhandlere må forholde seg til regelverket for CE-merking av sine produkter. Mesteparten av regelverket omhandler sikkerhet ved produksjon og bruk av fritidsbåter.

Fritidsbåt i trangt farvann
Til toppen