Vi trenger din tilbakemelding!

Sjøfartsdirektoratet inviterer alle som er i kontakt med oss om å gi en tilbakemelding på vår kundeundersøkelse.

Ta undersøkelsen her