Siste oppdateringer

Nyheter

 • Inviterte fiskerinæringa til møte om nytt regelverk

  • 09.01.2018
  • 13:57
  • Aktuelt
  • Nyheter

  16. november i fjor trådde ILO-konvensjon nr. 188, som omhandlar arbeidsvilkår i fiskerisektoren, i kraft. Måndag denne veka inviterte Sjøfartsdirektoratet fiskerinæringa til eit møte der utfordringar rundt gjennomføringa av det nye regelverket var hovudtema.

 • Nye sertifikater for fiskeskippere

  • 04.01.2018
  • 16:15
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Etter høringer i 2017, ble det fastsatt endringer for fiskeskippersertifikater som trådte i kraft 1.1.2018.

 • Sjekkliste for årets fokusområde

  • 02.01.2018
  • 08:12
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet har som kjent valgt å ha ekstra fokus på sikkerhetsstyring og operasjonelle forhold om bord på mindre fartøy i 2018. Sjekklisten vil være et nyttig verktøy for rederiene i forkant av et eventuelt tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet.

 • Kjørte inspeksjonskampanje i USA

  • 28.12.2017
  • 13:00
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet gjennomfører uanmeldt tilsyn på norskregistrerte fartøy, som er delegert til klasseselskap, og arrangerer årlig to til tre kampanjer i utlandet. I 2017 har det blitt gjennomført to kampanjer som dette, der totalt 22 skip har blitt inspisert.

 • Sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip

  • 22.12.2017
  • 12:22
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Å sørge for at skip blir gjenvunnet på en sikker og miljøvennlig måte har lenge hatt fokus i internasjonale fora, og det jobbes med flere internasjonale regelverk som vil regulere gjenvinningsprosessene.

 • Særskilt NIS-garanti for lønn og hjemreise opphører

  • 21.12.2017
  • 10:59
  • Sjøfolk
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • MLC

  Som en følge av endringer i Maritime Labour Convention (MLC), bortfaller kravet om at rederiet stiller garanti for lønn og hjemreise ved arbeidsgivers konkurs. Endringen gjelder passasjer- og lasteskip registrert i NIS.