Siste oppdateringer

Nyheter

 • Skrev ut fem svovelgebyrer i fjor

  • 15.03.2019
  • 13:46
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet har siden innføringen av strengere svovelkrav i 2015, gitt til sammen 17 overtredelsesgebyr for brudd på disse reglene. Gebyrenes størrelse spenner mellom 100.000 og 600.000 kroner, og er i all hovedsak ilagt utenlandske rederier. I 2018 ble fem saker ferdigbehandlet. Til sammen førte disse til overtredelsesgebyr for nesten to millioner kroner.

 • Heidra tre tilsette for lang og tru teneste

  • 14.03.2019
  • 14:14
  • Aktuelt
  • Nyheter

  I samband med ei samling i Haugesund for dei tilsette i Sjøfartsdirektoratet, vart det onsdag delt ut tre medaljar frå «Det Kongelige Selskap for Norges Vel» for lang og tru teneste. Medaljen er ei påskjønning til tilsette som har vore meir en 30 år i same bedrift/selskap.

 • Eiere av større fiskefartøy: Ikke glem ISM-revisjon etter to år

  • 08.03.2019
  • 13:45
  • Aktuelt
  • Nyheter

  I løpet av 2016 og 2017 fikk flere hundre større fiskefartøy utstedt ISM-sertifikat for første gang. Etter to års varighet skal Sjøfartsdirektoratet foreta en såkalt mellomliggende revisjon av rederiets og fartøyets sikkerhetsstyringssystem. Nå står mange for tur.

 • Nye miljøkrav i verdsarvfjordane

  • 01.03.2019
  • 08:03
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Frå 1. mars gjeld nye miljøkrav for utslepp til luft, kloakk og gråvatn i verdsarvfjordane Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden. Krava er utarbeidd av Sjøfartsdirektoratet på oppdrag frå Klima- og miljødepartementet.

 • Høy sikkerhet på norske ferger

  • 25.02.2019
  • 16:03
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Flere medier har i dag omtalt en rapport som stiller spørsmål rundt sikkerheten på norske ferger. Sikkerhet har førsteprioritet hos Sjøfartsdirektoratet og passasjerer på norske ferger har all grunn til å føle seg trygge.

 • 10 personer omkom på norske næringsfartøy i 2018

  • 12.02.2019
  • 10:56
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Selv om det i 2018 er en svak nedgang i antall registrerte ulykker, var det en markant oppgang i antall omkomne – fra syv personer i 2017 til ti personer i 2018. Syv av de omkomne i 2018 jobbet på fiskefartøy.