Bærekraft i Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet tar sin del av bærekraftsdugnaden igangsatt av FN og definerer nå sine egne mål for å gjøre direktoratet og den maritime næringen grønnere.

Les mer om våre innsatsområder