Siste oppdateringer

Nyheter

 • Endring av rutine ved utsendelse av påtegninger

  • 13.11.2019
  • 14:16
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet tilbyr nå våre kunder utsendelse av påtegninger direkte til bemanningskontorene. Det vil gjøre prosessen enklere for dem og for rederiene.

 • Innspillsmøte om maritim politikk

  • 31.10.2019
  • 08:54
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet var vertskap da Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) onsdag inviterte til innspillsmøte i Haugesund om den maritime politikken. Dette var ett av flere innspillsmøter til en kommende stortingsmelding.

 • Skal skjerpa reglane for kloakkutslepp langs kysten

  • 30.10.2019
  • 09:16
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Eit nytt regelverk som skal redusera utsleppa av kloakk langs norskekysten, er no sendt ut på høyring. Målet er å få dei nye reglane på plass allereie 1. mars 2020.

 • Besøk fra sørkoreanske sjøfartsmyndigheter

  • 28.10.2019
  • 14:53
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet fikk 25. oktober besøk av sørkoreanske sjøfartsmyndigheter, Korean Maritime Transportation Safety Authority (KOMSA), Smart Safety Research Department. Bakgrunnen for møtet var en avtale i en MOU som ble signert i 2016 om samarbeid mellom Sjøfartsdirektoratet og Sør-Koreas sjøfartsadministrasjon.

 • Setter søkelyset på farefulle losseoperasjoner

  • 25.10.2019
  • 12:59
  • Aktuelt
  • Nyheter

  At fiskeråstoff kan utvikle gass som fortrenger oksygenet i lastetank er en kjent risiko, og noe alle fiskere forhåpentlig er klar over og bevisst. Med bakgrunn i alvorlige ulykker og nestenulykker, er Sjøfartsdirektoratet likevel bekymret for at sikkerheten ved entring av tanker og lasterom med fiskeråstoff ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor.

 • Dialogmøte med godkjente foretak

  • 23.10.2019
  • 15:16
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sammen med direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) inviterte Sjøfartsdirektoratet til møte med alle godkjente foretak. Her ble det informert om kommende regelverk, nye krav samt faglige avklaringer som skal sørge for å gjøre kontrollordningen og samarbeidet enda bedre.