Siste oppdateringer

Nyheter

 • Utenlandsk fiskefartøy avslørt av Kystvakten

  • 20.04.2018
  • 12:33
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Et utenlandsk fiskefartøy ble tidligere denne uken filmet av Kystvakten sitt overvåkingsfly da mannskapet kastet det som kan se ut som pappesker på havet. Saken følges nå opp av Sjøfartsdirektoratet.

 • Antall fritidsbåter nærmer seg 1 million i Norge

  • 19.04.2018
  • 11:31
  • Ulykker og sikkerhet
  • Fritidsbåt
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Antall fritidsbåter øker fortsatt i Norge, viser tall fra den siste båtlivsundersøkelsen. Undersøkelsen viser også at stadig flere bruker flytevest aktivt, sammenlignet med båtlivsundersøkelsen i 2012.

 • Etterlyser nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker

  • 19.04.2018
  • 09:28
  • Ulykker og sikkerhet
  • Fritidsbåt
  • Aktuelt
  • Nyheter

  325 personer har mistet livet i forbindelse med bruk av fritidsfartøy de siste ti årene. Nå ønsker sjøfartsdirektøren politisk drahjelp for å få på plass en nasjonal handlingsplan etter modell av nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.

 • Skal fase ut klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart

  • 16.04.2018
  • 13:56
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Klimagassutslippene fra skipsfarten skal kuttes drastisk. Det har FNs Sjøfartsorganisasjon (IMO) vedtatt. Totalutslippene skal reduseres med 50 prosent innen 2050 fra nivået i 2008. Samtidig har strategien en visjon om å fase ut klimagassutslipp fra skipsfarten så raskt som mulig i dette århundret.

 • Tilbakeholdt seks skip i havnestatskontroller

  • 28.03.2018
  • 10:14
  • Aktuelt
  • Nyheter

  I løpet av 2017 gjorde Sjøfartsdirektoratets inspektører 557 havnestatskontroller av utenlandske skip. 227 av inspeksjonene resulterte pålegg mot skipet, mens det ble notert totalt 720 mangler. Det mest vanlige er mangler ved skipets ISM system, feil ved branndører og mangler med nautiske publikasjoner og kart.