Siste oppdateringer

Nyheter

 • Møtte havbruksnæringa på Aqua Nor

  • 30.08.2019
  • 12:04
  • Aktuelt
  • Nyheter

  For første gong stilte Sjøfartsdirektoratet med eigen stand på havbruksmessa Aqua Nor. Det var det mange i næringa som visste å dra nytte av.

 • Cyberrisiko for maritim sektor

  • 19.08.2019
  • 13:32
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har siden juni mottatt informasjon om kampanjer mot en rekke sektorer. De vurderer at maritim sektor har vært mål for målrettede kampanjer og ber rederier og fartøyer om å ta nødvendige forhåndsregler.

 • Nye tall om norske sjøfolk

  • 30.07.2019
  • 14:54
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 20141 nordmenn hadde arbeidet sitt på skip i fjor. Det er en økning på nesten 400 sjøfolk fra året før.

 • Situasjonen i Hormuzstredet

  • 20.07.2019
  • 16:02
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet hevet i juni sikkerhetsnivået for norske skip ved Hormuzstredet til ISPS 2. Samtidig ble det gitt anbefaling om minimum transitt i iransk territorialfarvann. Denne instruksen er fortsatt gjeldende.

 • Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker

  • 16.07.2019
  • 11:08
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen tok i januar i år initiativ til å få på plass en handlingsplan for å få ned antall alvorlige ulykker forbundet med bruk av fritidsfartøy. I dag ble planen overlevert ministeren.

 • Færre omkomne i fritidsbåtulykker

  • 04.07.2019
  • 08:39
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Det førebelse talet på omkomne ved bruk av fritidsbåt i fyrste halvår 2019 er ni. Det er ein nedgang på tre personar samanlikna med 2018. Dette er det lågaste talet Sjøfartsdirektoratet har registrert i sin statistikk.