Bærekraft i Sjøfartsdirektoratet

Den beste måten å bidra til den internasjonale dugnaden som FN legger opp til gjennom sine bærekraftmål, er ikke målene i seg selv, men at vi setter dem ut i handling.

Les mer her