Siste oppdateringer

Nyheter

 • Endring av rutine ved utsendelse av påtegninger

  • 13.11.2019
  • 14:16
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet tilbyr nå våre kunder utsendelse av påtegninger direkte til bemanningskontorene. Det vil gjøre prosessen enklere for dem og for rederiene.

 • Innspillsmøte om maritim politikk

  • 31.10.2019
  • 08:54
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet var vertskap da Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) onsdag inviterte til innspillsmøte i Haugesund om den maritime politikken. Dette var ett av flere innspillsmøter til en kommende stortingsmelding.

 • Skal skjerpa reglane for kloakkutslepp langs kysten

  • 30.10.2019
  • 09:16
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Eit nytt regelverk som skal redusera utsleppa av kloakk langs norskekysten, er no sendt ut på høyring. Målet er å få dei nye reglane på plass allereie 1. mars 2020.

 • Besøk fra sørkoreanske sjøfartsmyndigheter

  • 28.10.2019
  • 14:53
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Sjøfartsdirektoratet fikk 25. oktober besøk av sørkoreanske sjøfartsmyndigheter, Korean Maritime Transportation Safety Authority (KOMSA), Smart Safety Research Department. Bakgrunnen for møtet var en avtale i en MOU som ble signert i 2016 om samarbeid mellom Sjøfartsdirektoratet og Sør-Koreas sjøfartsadministrasjon.

 • Setter søkelyset på farefulle losseoperasjoner

  • 25.10.2019
  • 12:59
  • Aktuelt
  • Nyheter

  At fiskeråstoff kan utvikle gass som fortrenger oksygenet i lastetank er en kjent risiko, og noe alle fiskere forhåpentlig er klar over og bevisst. Med bakgrunn i alvorlige ulykker og nestenulykker, er Sjøfartsdirektoratet likevel bekymret for at sikkerheten ved entring av tanker og lasterom med fiskeråstoff ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor.