Siste oppdateringer

Nyheter

 • Åpner for fjernrevisjon i samsvar med ISM-koden

  • 26.03.2020
  • 16:22
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • Covid-19

  På grunn av koronakrisen har Sjøfartsdirektoratet fastsatt egne retningslinjer for fjernrevisjon av rederikontor i samsvar med ISM-koden, samt retningslinjer for midlertidig SMC/DOC.

 • IMO utsetter møter

  • 23.03.2020
  • 09:23
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • Covid-19

  IMOs generalsekretær har meddelt at det har vært nødvendig å utsette en rekke møter på grunn av COVID-19.

 • Sertifisering av fiskefartøy 8-15 meter under koronapandemien

  • 20.03.2020
  • 12:52
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • Covid-19

  Grunna den pågåande koronapandemien har styresmaktene nasjonalt og lokalt lagt strenge avgrensingar på reiseaktivitet. Det er og gitt råd om å minimere kontakt med andre menneske for å i størst mogleg grad kunne avgrense spreiinga av smitte. Dette gjer det vanskelegare å utføre inspeksjonar på fartøy.

 • Betalingsutsettelse for fartøygebyr

  • 20.03.2020
  • 09:57
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • Covid-19

  Det er divisjonen for innkreving i Skatteetaten som krever inn fartøygebyr på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Divisjonen vurderer fortløpende situasjonen og tiltak for de som er i en vanskelig situasjon.