Siste oppdateringer

Nyheter

 • Åtte sjøfolk har mistet livet på jobb i 2020

  • 10.07.2020
  • 10.47
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Halvårstallene for ulykker med næringsfartøy viser at åtte personer har omkommet som følge av ulykker til sjøs i 2020. Antall ulykker har dermed økt sammenlignet med første halvår de fem siste årene.

 • Økt tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs for 4. termin 2020

  • 10.07.2020
  • 09.01
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Stortinget vedtok i revidert nasjonalbudsjett å øke maksimalt tilskudd i 4. termin 2020, fra 36.000 pr. termin i modellene «Tilskudd for petroleumsskip i NOR» og «Tilskudd for NIS konstruksjonsskip», til lik innbetalt norsk forskuddstrekk av skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettiget sysselsatt.

 • Fikk fornyet godkjenning for høy kvalitet

  • 09.07.2020
  • 14.13
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Norge videreføres på USAs Qualship 21-program som følge av utmerket havnestatskontroll på norskflaggede skip de tre siste kalenderårene.

 • Positive erfaringer etter tilsyn med dykking fra skip

  • 08.07.2020
  • 13.20
  • Aktuelt
  • Nyheter

  Ny forskrift om dykking fra skip trådte i kraft 1. juni. De første tilsynene med bakgrunn i dette regelverket er nå gjennomført og Sjøfartsdirektoratet opplever stor velvilje og åpenhet fra rederiene.

 • Utløpte arbeidsavtaler

  • 03.07.2020
  • 13.18
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • Covid-19

  På grunn av reiserestriksjoner og redusert flytilbud har mange rederier store problemer med å gjennomføre planlagte mannskapsbytter. En utfordring som kan oppstå er at tjenesteperioden går ut over den perioden som er fastsatt i arbeidsavtalen.