Utvendig merking av kjenningssignal på fartøy under 15 meter

  • Publisert: 23.11.2016

Kjenningssignalet skal være varig merket om bord på alle fartøy. For fartøy under 15 meter skal bokstavene i tillegg merkes utvendig på skroget, jf. forskrift om skips navn, kjenningssignal, merking og hjemsted mv § 9.

Se forskrift om skips navn, kjenningssignal, merking og hjemsted mv § 9

Skipsregistrene har sendt ut merker til alle nyregistrerte fartøy fra og med 1. januar 2010.

Dersom du ønsker merker for fartøy registrert i NOR før den tid eller trenger nye, kan du selv bestille hos vår leverandør Tonjer Media AS via deres bestillingsside

Til toppen