Relevante rundskriv:

Krav til sikkerheitsopplæring for sjøfolk på lasteskip med største lengde under 15 meter i fartsområde liten kystfart

Utvidelse av fartsområdebegrensning i fiskeskippersertifikat klasse C

Endring i krav til fartstid ved fornyelse av fiskeskippersertifikat klasse C

Opplæringsstillinger for dekkskadetter i fartsområde 1 og 2 - Sjøfartsdirektoratet

Fartstid for opplæringsstilinger for å løse ferdighetssertifikat som matros og motormann - Sjøfartsdirektoratet

Veiledning til krav om sikkerhetsopplæring ved arbeid og drift av elektriske anlegg om bord på norske skip - Sjøfartsdirektoratet

Veiledning om opplæring og sikkerhet for ungdomsfiskere (ungdomsfiskeordningen) - Sjøfartsdirektoratet

Veiledning om kompetansesertifikat og ferdighetssertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet i henhold til krav fastsatt i STCW-78 konvensjonen inkludert 2010 Manila endringene - Sjøfartsdirektoratet

Veiledning til krav til opplæring om kjemiske lager for energi (maritime batterisystemer) om bord i norske skip - Sjøfartsdirektoratet

Veiledning til krav om opplæring for den som har sitt arbeid om bord knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr i eksplosjonsfarlige områder - Sjøfartsdirektoratet

Veiledning om D6-sertifikat og om kurs om ankerhåndtering, slep og løfteoperasjoner - Sjøfartsdirektoratet

Fiskefartøy med største lengde 24 meter eller mer som fører 12 eller færre passasjerer - Sjøfartsdirektoratet