Relevante rundskriv:

Krav til sikkerheitsopplæring for sjøfolk på lasteskip med største lengde under 15 meter i fartsområde liten kystfart

Fartstid for opplæringsstillinger for å løse ferdighetssertifikat matros og motormann

Veiledning om innhold i kompetanse- og ferdighetssertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet

Utvidelse av fartsområdebegrensning i fiskeskippersertifikat klasse C

Endring i krav til fartstid ved fornyelse av fiskeskippersertifikat klasse C

Veiledning om Ferdighetssertifikat IGF