Hva skal jeg dokumentere for å få utstedt kompetansesertifikat i henhold til STCW-78-konvensjonen?

Søk opp kvalifikasjonskrav for sertifikatet du skal søke om her.

Jeg har ikke 12 måneders fartstid de siste fem år. Hva gjør jeg?

Du kan dokumentere vedlikeholdt yrkeskompetanse på en av følgende måter:

Alternativ 1:

 • re-treningskurs av yrkeskompetansen

Alternativ 2:

 • minst 3 måneder fartstid de siste 6 måneder i overtallig stilling

Alternativ 3:

 • minst 3 måneder fartstid med gyldig sertifikat de siste 6 måneder umiddelbart før fornyelsen

Alternativ 4:

 • bestått sertifikatprøve

Alternativ 5:

 • kun 66 timers sikkerhetskurs
 • dersom du kun velger å gjennomføre 66 timers sikkerhetskurset, oppgir du i søknaden at du ønsker å gå ned en sertifikatklasse f.eks.: fra D2 til D3. Kan ikke velges hvis du er innehaver av laveste sertifikatklasse.

Du kan dokumentere vedlikeholdt sikkerhetskompetanse på en av følgende måter:

 • videregående sikkerhetskurs og medisinsk behandlingkurs (hele kurs)
 • 24 timers sikkerhetskurs og 8 timers medisinsk behandlingkurs (oppdateringskurs)
 • 66 timers sikkerhetskurs (oppgraderingskurs)

Hvilket kurs du skal gjennomføre avhenger av dine forkunnskaper. Ta kontakt med kurssenterer for å forhøre deg om hvilket kurs du skal ta, eller se krav til forkunnskap i emneplan for aktuelt kurs her.

Hva er Re-treningskurset og sertifikatprøven?

Re-treningskurset og sertifikatprøven er en oppfriskning av yrkeskompetansen for navigatører som ikke har seilt i sertifikatpliktig stilling i minimum 12 måneder (360 dager) de siste 5 år. Ved å gjennomføre re-treningskurs, eller sertifikatprøven vil du også dekke kravet til ECDIS- og BRM-kompetanse.

Hva er 66 timers sikkerhetskurs?

66 timers sikkerhetskurset er en oppfriskning av sikkerhetskompetansen for navigatører som ikke har seilt i sertifikatpliktig stilling i minimum 12 måneder de siste 5 år.

Hva må jeg dokumentere til kurssenteret for å kunne ta oppdateringskurs av sikkerhetskompetansen?

Du må dokumentere enten

 • gyldig kurs (dvs. kurs ikke eldre enn 5 år), eller
 • gyldig kompetansesertifikat dekks-, maskin- eller skipselektrikeroffiser, eller
 • hvis kompetansen er utgått, må du dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer. Dette beregnes 5 år tilbake fra kursets oppstartdato.

Dersom du ikke kan dokumentere noe av ovennevnte dokumentasjon, må du gjennomføre oppgraderingskurs av sikkerhetskompetansen (66 timer).