Jeg har bestått første året på fagskolen, kan jeg søke ut dekksoffiser klasse 5 nå?

Nei, du kan ikke søke dekksoffiser klasse 5 (D5) etter første året på fagskolen.
Dette gjelder selv om du har nok fartstid, og har bestått alle fagene/emnene som inngår i D5-utdanningen når du er ferdig med 1. året. Dette gjelder også om du går høyskolen.

For å få utstedt D5-sertifikat er det krav om at du får utstedt vitnemål fra skolen. Karakterutskrift godkjennes ikke ved søknad om sertifikat. Verken fagskole eller høyskole utsteder vitnemål før hele utdanningen er bestått, altså etter endt utdanning, etter 2 eller 3 år.

Hvorfor kan jeg ikke søke om D5 begrenset når jeg har gjennomført privatisteksamen til dekksoffiser klasse 5, uten simulator?

Denne utdanningen dekker ikke alle opplæringskrav til D5. Du vil derfor ikke få utstedt vitnemål fra skolen/kurssenteret, men et bevis på at du har bestått eksamen.

Emneplanen for dekksoffiser klasse 5 utdanning krever at grunnleggende og videregående sikkerhetskurs og kurs i medisinsk behandling skal være en del av utdanningen for å få utstedt sertifikat. Dette gjelder uansett om du søker om sertifikat for begrenset fartsområde. Det vil derfor ikke mulig å få utstedt D5 begrenset på bakgrunn av privatisteksamenen uten å i tillegg ha gjennomført sikkerhetskursene, kurs i medisinsk behandling og kurs i navigasjonssimulator. Velger du å kun gjennomføre BRM-kurs og ikke navigasjonssimulatorkurs, vil du få påført begrensing i sertifikatet ditt om at du ikke kan tjenestegjøre med EDCIS eller ARPA.

Hvordan får jeg førerrettigheter i kompetansesertifikatsertifikat dekksoffiser klasse 3, 4 og 5?

Du må være fylt 20 år og ha opptjent 12 måneders fartstid som ansvarshavende vaktoffiser etter at du fikk utstedt sertifikat. Når du skal søke om «førerrettigheter», søker du om «fornyelse» av sertifikatet ditt og legger ved 12 måneders fartstid. .

Hvilken type fartstid godkjennes ved søknad om kompetansesertifikat dekksoffiser førstegang – alternativet med 36 måneders fartstid?

Vi godkjenner fartstid som for eksempel matros, fisker, lettmatros, lærling som matros eller fisker – fartstid opptjent i dekkstjeneste som omfatter brovakt, laste- og losseoperasjoner, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer.

Stillinger som maskinist, motormann, maskinpasser, kokk, fabrikkformann godkjennes vanligvis ikke. I tillegg til fartstid skal det legges ved brovaktsertifikat eller bekreftelse fra rederi/kaptein på minst 6 måneders brovaktsopplæring. .

Hva skal jeg dokumentere for å få utstedt kompetansesertifikat i henhold til STCW-78-konvensjonen?

Søk opp kvalifikasjonskrav for sertifikatet du skal søke om her.

Jeg har ikke 12 måneders fartstid de siste fem år. Hva gjør jeg?

Du kan dokumentere vedlikeholdt yrkeskompetanse på en av følgende måter:

Alternativ 1:

  • re-treningskurs av yrkeskompetansen

Alternativ 2:

  • minst 3 måneder fartstid de siste 6 måneder i overtallig stilling

Alternativ 3:

  • minst 3 måneder fartstid med gyldig sertifikat de siste 6 måneder umiddelbart før fornyelsen

Alternativ 4:

  • bestått sertifikatprøve

 

Du kan dokumentere vedlikeholdt sikkerhetskompetanse på en av følgende måter:

  • videregående sikkerhetskurs og medisinsk behandlingkurs (hele kurs)
  • 24 timers sikkerhetskurs og 8 timers medisinsk behandlingkurs (oppdateringskurs)
  • 66 timers sikkerhetskurs (oppgraderingskurs)

Hvilket kurs du skal gjennomføre avhenger av dine forkunnskaper. Ta kontakt med kurssenterer for å forhøre deg om hvilket kurs du skal ta, eller se krav til forkunnskap i emneplan for aktuelt kurs her.

Hva er Re-treningskurset og sertifikatprøven?

Re-treningskurset og sertifikatprøven er en oppfriskning av yrkeskompetansen for navigatører som ikke har seilt i sertifikatpliktig stilling i minimum 12 måneder (360 dager) de siste 5 år. Ved å gjennomføre re-treningskurs, eller sertifikatprøven vil du også dekke kravet til ECDIS- og BRM-kompetanse.

Hva er 66 timers sikkerhetskurs?

66 timers sikkerhetskurset er en oppfriskning av sikkerhetskompetansen for navigatører som ikke har seilt i sertifikatpliktig stilling i minimum 12 måneder de siste 5 år.

Hva må jeg dokumentere til kurssenteret for å kunne ta oppdateringskurs av sikkerhetskompetansen?

Du må dokumentere enten

  • gyldig kurs (dvs. kurs ikke eldre enn 5 år), eller
  • gyldig kompetansesertifikat dekks-, maskin- eller skipselektrikeroffiser, eller
  • hvis kompetansen er utgått, må du dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer. Dette beregnes 5 år tilbake fra kursets oppstartdato.

Dersom du ikke kan dokumentere noe av ovennevnte dokumentasjon, må du gjennomføre oppgraderingskurs av sikkerhetskompetansen (66 timer).