Hva skal jeg dokumentere for å få utstedt kompetansesertifikat i henhold til STCW-78-konvensjonen?

Søk opp kvalifikasjonskrav for sertifikatet du skal søke om her.

Jeg har ikke 12 måneders fartstid de siste fem år. Hva gjør jeg?

Du kan dokumentere vedlikeholdt yrkeskompetanse på en av følgende måter:

Alternativ 1:

 • re-treningskurs av yrkeskompetansen

Alternativ 2:

 • minst 3 måneder fartstid de siste 6 måneder i overtallig stilling

Alternativ 3:

 • minst 3 måneder fartstid med gyldig sertifikat de siste 6 måneder umiddelbart før fornyelsen

Alternativ 4:

 • bestått sertifikatprøve

Alternativ 5:

 • kun 66 timers sikkerhetskurs
 • dersom du kun velger å gjennomføre 66 timers sikkerhetskurset, oppgir du i søknaden at du ønsker å gå ned en sertifikatklasse f.eks.: fra D2 til D3. Kan ikke velges hvis du er innehaver av laveste sertifikatklasse.

Du kan dokumentere vedlikeholdt sikkerhetskompetanse på en av følgende måter:

 • videregående sikkerhetskurs og medisinsk behandlingkurs (hele kurs)
 • 24 timers sikkerhetskurs og 8 timers medisinsk behandlingkurs (oppdateringskurs)
 • 66 timers sikkerhetskurs (oppgraderingskurs)

Hvilket kurs du skal gjennomføre avhenger av dine forkunnskaper. Ta kontakt med kurssenterer for å forhøre deg om hvilket kurs du skal ta, eller se krav til forkunnskap i emneplan for aktuelt kurs her.

Hva er Re-treningskurset og sertifikatprøven?

Re-treningskurset og sertifikatprøven er en oppfriskning av yrkeskompetansen for navigatører som ikke har seilt i sertifikatpliktig stilling i minimum 12 måneder (360 dager) de siste 5 år. Ved å gjennomføre re-treningskurs, eller sertifikatprøven vil du også dekke kravet til ECDIS- og BRM-kompetanse.

Hva er 66 timers sikkerhetskurs?

66 timers sikkerhetskurset er en oppfriskning av sikkerhetskompetansen for navigatører som ikke har seilt i sertifikatpliktig stilling i minimum 12 måneder de siste 5 år.

Hva skal jeg gjøre hvis ECDIS-kurset mitt ikke viser til STCW-78-konvensjonen, med endringer (2010 Manila)?

Vi kan godkjenne tidligere gjennomførte ECDIS-kurs fra kursleverandør i Norge som har fått fornyet godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet.

Godkjenning av disse kursene forutsetter at du kan dokumentere fartstid som ansvarshavende vaktoffiser på skip utstyrt med ECDIS etter at kurset ble gjennomført.

Det betyr i praksis at rederiet må dokumentere din fartstid og bekrefte at du har operert ECDIS om bord på de fartøyene du har vært ansatt på.

Må jeg dokumentere ECDIS-kompetanse, hvis jeg ikke trenger det?

Nei, Kravet til ECDIS-kurs kan velges bort mot begrensning i sertifikatet. Du må da opplyse om at du ønsker ECDIS-begrensning i søknaden.

Hva skal jeg gjøre hvis BRM-kurset mitt ikke viser til STCW-78-konvensjonen, med endringer (2010 Manila)?

Tidligere gjennomførte BRM-kurs er ikke godkjent ved søknad om sertifikat, da det ikke har vært utarbeidet IMO-modellkurs for disse. IMO-modellkurs for MCRM (Marine Crew Risk Management) vil heller ikke være gyldige.

Hvordan kan jeg dokumentere min BRM-kompetanse hvis jeg ikke har BRM-kurs?

Du kan dokumentere enten

 • BRM-kurs fra godkjent kurssenter, eller
 • hurtigbåtkurs gjennomført etter 1. januar 2005 ved godkjent kurssenter, eller
 • bedømmelse fra godkjent assessor.

Hva må jeg dokumentere til kurssenteret for å kunne ta oppdateringskurs av sikkerhetskompetansen?

Du må dokumentere enten

 • gyldig kurs (dvs. kurs ikke eldre enn 5 år), eller
 • gyldig kompetansesertifikat dekks-, maskin- eller skipselektrikeroffiser, eller
 • hvis kompetansen er utgått, må du dokumentere 12 måneders fartstid med gyldig kurs eller sertifikat for offiserer. Dette beregnes 5 år tilbake fra kursets oppstartdato.

Dersom du ikke kan dokumentere noe av ovennevnte dokumentasjon, må du gjennomføre oppgraderingskurs av sikkerhetskompetansen (66 timer).