Meldeplikt for farlige produkter

  • Publisert: 10.10.2013

Importører, produsenter og forhandlere har plikt til å melde fra til myndighetene hvis de oppdager at produkter de omsetter er eller kan være farlige for forbrukerne.

Denne meldeplikten gjelder også for importører, produsenter og forhandlere av fritidsfartøy og utstyr til disse.

Rapportering av farlige produkter til DSB

Her finner du DSB sin veileder om meldeplikten for farlige produkter

DSB får jevnlig informasjon om farlige produkter. DSB vurderer meldingene og kan eventuelt pålegge importører og forhandlere å trekke produktene tilbake.

Du finner oversikt over farlige produkter på farligeprodukter.no

I henhold til produktkontrolloven § 6b har alle virksomheter plikt til å melde fra til DSB om produkter som er farlige, og hvilke tiltak de setter i verk for å hindre personskade.

Meld inn et farlig produkt på nettsiden til Farlige produkter.

For produsenter av fritidsfartøy, motorer og komponenter

Produsenter skal benytte EUs meldpliktsystem Product Safety Business Alert Gateway (tidligere GPSD-Business Application) for å rapportere feil på produkter. 

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen