Følgende dokumentasjon skal sendes per post fra norsk rederi eller norsk representant i Norge:

 1. Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet. Søknaden skal inneholde følgende informasjon:
  • bekreftelse på at det søkes om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
  • navn på skipsfører og fødselsdato
  • navn på fartøy(er) det søkes dispensasjon for
  • informasjon om CRA skal utstedes og på hvilket konsulat CRA skal utstedes
  • organisasjonsnummer til norsk rederi
 2. Utfylt søknadsskjema om påtegning. Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:
  • kopi av nasjonalt STCW-sertifikat
  • kurs i norsk maritimt regelverk (NIS-kurs)
  • utfylt skjema for erklæring av kompetanse (declaration of competence)
  • ansettelsesavtale
  • passfoto

All dokumentasjon skal være bekreftet «rett kopi» av offentlig etat.