Veiledning for søknad om dispensasjon og påtegning av kompetansesertifikat for dekksoffiserer som har statsborgerskap fra ikke-EØS-land

 • Publisert: 16.12.2016

Følgende dokumentasjon skal sendes per post fra norsk rederi eller norsk representant i Norge:

 1. Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet. Søknaden skal inneholde følgende informasjon:
  • bekreftelse på at det søkes om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
  • navn på skipsfører og fødselsdato
  • navn på fartøy(er) det søkes dispensasjon for
  • informasjon om CRA skal utstedes og på hvilket konsulat CRA skal utstedes
  • organisasjonsnummer til norsk rederi
 2. Utfylt søknadsskjema om påtegning. Søknaden skal inneholde følgende dokumentasjon:
  • kopi av nasjonalt STCW-sertifikat
  • kurs i norsk maritimt regelverk (NIS-kurs)
  • utfylt skjema for erklæring av kompetanse (declaration of competence)
  • ansettelsesavtale
  • passfoto

All dokumentasjon skal være bekreftet «rett kopi» av offentlig etat.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen