Prosjektgruppe i Sjøfartsdirektoratet

Prosjektteamet blir ledet av en prosjektleder som fra Sjøfartsdirektoratets side har hovedansvaret for koordineringen i byggeperioden. Sammen med prosjektlederen vil teamet for øvrig bestå av fagansvarlige prosjektmedlemmer innen de ulike fartøytypene (fiskefartøy, lasteskip og passasjerskip) samt inspektører fra vår lokale stasjon. Bygger vil få spesifikk kontaktinformasjon om alle prosjektmedlemmene så snart teamet er etablert.

Bygging av fartøy i utlandet

Ved bygging i utlandet vurderer Sjøfartsdirektoratet i hvert enkelt tilfelle om inspeksjonen skal utføres av våre egne inspektører eller om det skal oppnevnes inspektører fra en anerkjent klasseinstitusjon.

Prosjektplan for nybygg

Etter innledende gjennomgang av prosjektet, både internt og med eksterne parter, vil en felles avtalt prosjektplan danne utgangspunkt for fremdriften i nybyggprosjektet. Prosjektplanen inneholder tydelig definerte milepæler som er avklart med bygger. God kommunikasjon er avgjørende for at planen blir fulgt og Sjøfartsdirektoratet vil ha høyt fokus på å holde de frister som på forhånd er avtalt.

Oppfølging i byggeprosessen

Nødvendigheten av prosjektmøter underveis i byggeprosessen avtales i hvert enkelt tilfelle. Sjøfartsdirektoratet er tilgjengelig dersom avklaringer er nødvendig og eventuelle møter avtales i hvert enkelt tilfelle gjennom vår prosjektleder.

Evaluering av byggeprosessen etter levering

Etter at nybyggprosjekter er avsluttet og aktuelle sertifikater er overlevert, ønsker Sjøfartdirektoratet å evaluere prosjektet sammen med bygger. Resultatene etter en slik evaluering vil bli brukt til å forbedre prosessene våre slik at vi kan bli enda bedre på oppfølging av nybygg.