Dette er temaer som har stor betydning for sikkerheten til sjøs og som påvirker alle besetningsmedlemmene om bord. Veiledningen "Hviletid og sjøfart" er myntet på både rederi, skipsledelsen og den enkelte arbeidstaker om bord. Her får du nye perspektiver på planleggingen av arbeid og hviletid, som forhåpentligvis vil inspirere til økt innsats for bedre søvn om bord. Du finner også informasjon om regelverket og utdyping av dette.

Last ned veiledningen om sjøfart og hviletid her:

Veiledning om sjøfart og hviletid