Fargesynstesting av sjøfolk

Fra 1. juli 2014 kom det nye krav til testing av fargesyn hos sjøfolk, i samsvar med endringene som ble gjort i STCW-konvensjonen etter ‘Manila amendments 2010’.

Fargesynstesting skal skje i samsvar med dokumentet «International Recommendations for Colour Vision Requirements for Transport», utgitt av «Comission Internationale de l’Eclairage» (CIE 143-2001).

Fargesynsstandard CIE 143-2001

I henhold til STCW-konvensjonen, Tabell A-I/9 er fargesyn delt opp i tre ulike klasser, CIE-standard 1, 2 og 3.

  • Standard 1 er minstekrav for arbeidstakere som har brovakt på skip over 500 bruttotonn
  • Standard 2 er minstekrav for arbeidstakere som har brovakt på skip under 500 bruttotonn
  • Standard 3 er minstekrav for maskinister og skipselektrikere på skip over 500 bruttotonn og med fremdriftskraft på mer enn 750 kW.
    I tillegg er det en særlig merknad for maskinister. Dersom de oppfyller alle andre krav i tabell A-I/9 kan en godta at maskinisten ikke har nødvendig fargesyn.

Se Vedlegg A til helseforskriften for mer detaljer om Tabell A-I/9.