1. Velg skjema KS-0115B "Begjær tilsyn på fartøy"

2. Logg deg på med f.eks. MinID eller BankID. 

3. Velg riktig aktør når du skal begjære på vegne av et rederi.

Roller i Altinn

Har du ikke tilgang til å begjære for rederiet må du kontakte en person i rederiet som har tilgang til rollene «Tilgangsstyring» og «Samferdsel» i Altinn. Veiledning for å administrere rettigheter finnes i Altinn.

4. Velg riktig fartøy

  • Fartøyet finner du under «Mine fartøy» når du har valgt riktig rederi.
  • Bruk «Fartøysøk» hvis du ikke finner fartøyet.

 Skjermbilde velg rett fartøy

(Skjermbildet viser et fiktivt rederi.)

5. Registrer tilsynet du skal begjære.

Merk: Dersom det kun er behov for et tilsyn som ikke er knyttet til et sertifikat, så trenger man ikke å foreta et valg i nedtrekksmenyen «Velg sertifikat»

Punkt5- veiledning om begjaering av tilsyn.jpg

 

6. Registrer kontaktinformasjon og eventuelle kommentarer

7. Trykk på knappen «Legg til begjæring klar til innsending» nederst på siden

  • Merk: Du kan begjære flere tilsyn på samme fartøy (lage en begjæringspakke) før du sender begjæringene inn til Sjøfartsdirektoratet.

8. Last opp vedlegg, hvis det er relevant

9. Trykk på knappen "Send alle begjæringer inn til Sjøfartsdirektoratet" når du har registrert alle begjæringene.  

  • Merk: Begjæringen blir ikke sendt inn før du har trykket på denne knappen.

10.   Begjæringen(e) som du har sendt inn får tildelt et referansenummer (AR nr.)

  • Dette referansenummeret er søkbart i offentlig postjournal og i «Min meldingsboks» i Altinn under «Arkivert».