Veiledning om dispensasjon fra nasjonalitetskravet for kapteiner som har statsborgerskap fra ikke-EØS-land

  • Publisert: 14.07.2017
  • Endret: 07.03.2018

Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet for kapteiner med statsborgerskap fra land utenfor EØS kan sendes elektronisk via Altinn, per post eller e-post

Søknad sendt per post eller e-post skal inneholde:

  • bekreftelse på at det søkes om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
  • rederiets navn som skal påføres i dispensasjonen
  • navn på skipsfører og fødselsdato
  • navn på fartøy(er) det søkes dispensasjon for
  • informasjon om CRA skal utstedes
  • organisasjonsnummer til norsk rederi
Til toppen