Veiledning for søknad om dispensasjon for kapteiner og påtegning av kompetansesertifikat for dekks-, maskin- og elektrikeroffiserer som har statsborgerskap fra ikke-EØS-land

 • Publisert: 14.07.2017
 • Endret: 31.08.2017

1. Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet for kapteiner med statsborgerskap fra land utenfor EØS. Søknaden skal inneholde:

  • bekreftelse på at det søkes om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
  • navn på skipsfører og fødselsdato
  • navn på fartøy(er) det søkes dispensasjon for
  • informasjon om CRA skal utstedes
  • organisasjonsnummer til norsk rederi

2. Søknad om påtegning. Søknaden skal inneholde:

  • utfylt søknadsskjema ved søknad per post eller e-post
  • kopi av nasjonalt STCW-sertifikat
  • kurs i norsk maritimt regelverk (NIS-kurs). Gjelder kun kapteiner
  • utfylt skjema med bekreftelse på tilstrekkelig kunnskap i engelsk språk og kjennskap til norsk maritimt regelverk (Declaration of competence)
  • passfoto

Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet og påtegning kan sendes elektronisk via Altinn, per post eller e-post.

Til toppen