Melding av personskade til NAV

Ved skade på arbeidstaker er det viktig å huske på meldingsplikten til NAV.
Aktuelle skjema finner du på NAV's nettside.
Meldingsplikten til NAV gjelder for norske og utenlandske statsborgere som er ansatt på skip registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) samt norske og utenlandske statsborgere bosatt i Norge, ansatt på norsk skip registrert i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Det samme gjelder for statsborgere av et EØS-land, samt utenlandske statsborgere som ikke er bosatt i Norge, men som betaler medlemskap til den norske folketrygden.

Melding om EL-ulykke

Personskader eller materielle skader som er forårsaket av elektrisitet skal snarest mulig meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Les mer om krav til rapportering på www.dsb.no. Her finner du også aktuelle skjemaer.