Antall søknader om personlige sertifikater og påtegningsdokumenter er høyt. For å unngå problemer knyttet til betalt eller ikke betalt gebyr ber Sjøfartsdirektoratet om at søkeren oppgir fakturanummer ved innbetaling.

Det skjer også fra tid til annen at både rederi og personlig søker betaler inn gebyr, og da vil det lette arbeidet hvis fakturanummer er oppgitt.

Er saksnummeret kjent, må gjerne også dette oppgis. I noen tilfeller blir innbetaling av gebyr gjort fra konto til konto, uten at verken navn, fakturanummer eller saksnummer er oppgitt, noe som fører til forsinkelser i prosessen med å ekspedere den aktuelle saken.