Søketips skipssøk

 • Publisert: 28.02.2014

Når oppdateres søkedatabasen?

Data fra vår fagapplikasjon eksporteres flere ganger daglig. Dokumenter/fartøy som er ført inn i registeret vil være søkbar på www.sdir.no fra ca. kl. 12:00 neste virkedag.

Generelle søketips

 • Søk kun på ett kriterie om gangen.
 • Bruk kun de første karakterene for å hindre avgrensning av søket.
 • Hvis søket kommer opp tomt, kan du prøve ett av de andre søkevalgene.
 • Sjekk også hvilke avgrensinger du eventuelt har satt.
 • Fortsatt ingen treff?
  Kontakt registeret enten du trenger en bekreftelse på om aktuelt fartøy er registrert eller ei, eller du trenger en offisiell bekreftelse /attestert utskrift. Send en henvendelse til
  post@nis-nor.no eller ring oss på tlf. 55 54 12 50.

Hvordan angi søkevalgene

 • Kjenningssignalet skrives inn uten mellomrom.
 • IMO NR: Består av 7 siffer.
 • Byggenummer må angis nøyaktig, ellers kan søket gi et «tomt» resultat.
  Søk gjerne på verftets navn for deretter å velge aktuelt byggenummer fra trefflisten.
 • Eier = Eiers navn. Sett inn: Etternavn, Fornavn Mellomnavn.
 • Eier id = eiers fødselsdato = ddmmåå eller eiers organisasjonsnummer 9 siffer.

HIN/CIN nr. er ikke registrert på alle fartøy og er følgelig ikke unikt. Dette valget ble derfor fjernet som avgrensningskriterie per 3. juli 2015.

Avgrensninger i søket

Du kan velge om du vil søke i:

 • «Fartøy i NIS/NOR», skipsnavn i bruk, nybygg/ kontrakter i BYGG eller sist utstedte CSR.
 • T
Til toppen