Kan jeg søke om dispensasjon når jeg ikke har gyldig kurs?

Nei. Det er ikke mulig å søke om dispensasjon, fritak eller få utsettelse på å gjennomføre kurs når du skal seile. Unntaket er fritak fra krav om sikkerhetsopplæring for fiskere i påvente av å gjennomføre ditt første kurs. Mer informasjon finner du her.

Hvor finner jeg informasjon om sikkerhetskurs for fiskere?

Må jeg ha  grunnleggende sikkerhetskurs?

Sjøfolk som ikke inngår i alarminstruksen om bord på fartøy behøver ikke  grunnleggende sikkerhetskurs.

Sjøfolk som ikke skal ha sikkerhetskurs skal ha opplæring eller instruksjon som gjør dem i stand til å:

- kommunisere med andre om bord om sikkerhetsspørsmål, forstå symboler, skilt og alarmsignaler,

- vite hva man skal gjøre dersom det begynner å brenne eller brannalarmen eller evakueringsalarmen går, eller en person faller over bord,

- identifisere nødutganger og områder for mønstring og for entring av redningsfarkost,

- finne fram til og ta på redningsvest,

- slå alarm og bruke bærbare brannslukningsapparater,

- sikre skadestedet og gi førstehjelp,

- lukke og åpne branndører, værtette og vanntette dører i skipet, unntatt dører som er installert i åpninger i skroget.

Hvor kan jeg ta kurs?

Du finner informasjon om dette på denne siden.

For varighet, pris, osv., ta kontakt med kurssenteret.

Kan jeg få godkjent kurs tatt i EU/EØS land?

Ja. Sjøfartsdirektoratet anerkjenner kurs som er gjennomført i henhold til STCW-konvensjonen 1978, med endringer, i land som er omfattet av EØS-avtalen. Anerkjennelsen omfatter opplærings-, oppdaterings- og oppgraderingskurs for både offiserer og underordnet personell. Det må kunne dokumenteres at opplæringsinstitusjonen som har utstedt kursbevis er godkjent av administrasjonen i den aktuelle medlemsstat.

Hva blir gyldighetstiden på sertifikatet mitt?

Ved førstegangssøknad, eller fornyelse av ferdighetssertifikat vil du få lik utløpsdato i sertifikatet som utløpsdatoen på sikkerhetskurset.

Enkelte ferdighetssertifikat (eks. brovakt, matros, maskinvakt, motormann, skipselektriker, tankermann laveste grad) blir utstedt uten utløpsdato.

Ved førstegangsutstedelse av ditt første kompetansesertifikat dekksoffiser eller maskinoffiser vil du få fem års gyldighet i sertifikatet. Når sertifikatet fornyes, eller når du søker høyere kompetansesertifikat vil du få lik utløpsdato i sertifikatet som utløpsdatoen på sikkerhetskurset.

Fiskeskippersertifikat klasse C utstedes med fem års gyldighet ved førstegangsutstedelse og fornyelse.

Må alle sertifikater påtegnes, eller er det noen sertifikater som kan seiles med uten påtegning?

Noen utenlandske ferdighetssertifikater kan seiles med på NIS-/NOR-fartøy. Dette gjelder ferdighetssertifikater båtmann, HMOB-båt, brovakt, matros, maskinvakt, motormann, IGF, polarkode, skipselektriker, sjøfolk med særlige sikringsplikter, sikringsbevissthet og tankermann – laveste grad, jf. STCW Tabell B-I/2.

Hva er kravene til dokumentasjon ved søknad om duplikat?

Det er tilstrekkelig med egenmelding for norske sertifikater, og erklæring fra rederiet for påtegninger.

Trenger jeg kokkesertifikat for å tjenestegjøre om bord på et fartøy?

Nei, det er ikke lenger et krav om kokkesertifikat for norske sjøfolk, eller dispensasjonsbevis for utenlandske kokker. Regelendringene trådde i kraft 1. juli 2013. Se kvalifikasjonskrav, jf. forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (kvalifikasjonsforskriften) §§ 52 og 53.

Hvem utsteder kvalifikasjonsbevis for hurtigbåtoperasjon?

Når du gjennomfører kurs for å være på hurtigbåt (hurtigbåtoperasjoner) vil du få utstedt "kvalifikasjonsbevis for hurtigbåt" av kurssenteret. Det skal IKKE søkes Sjøfartsdirektoratet om kvalifikasjonsbevis.

Er det krav til oppdatering for begrenset sikkerhetsopplæring?

Ja, det er krav til oppdatering hvert 5. år på lik linje med grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. 

Vi skal ha med servicefolk om bord. Trenger vi passasjer- og krisehåndteringskurs om bord på servicefartøy, oppdrettsbåter, arbeidsbåter etc.?

Dersom dere frakter en eller flere personer til og fra for å gjøre en jobb på f.eks. et oppdrettsanlegg, er det krav om passasjer- og krisehåndteringskurs (PKH) for fører av fartøyet.

Det er ikke krav om PKH dersom det er snakk om kollegaer som er ansatt hos dere som skal fraktes til og fra lokasjon. Det er heller ikke krav om PKH dersom vedkommende skal være med under seilas for å gjøre en jobb om bord i selve fartøyet (f.eks. servicefolk som elektriker).

Hvordan fornyes kvalifikasjonsbevis for passasjer – og krisehåndtering?

Det skal fornyes med enten oppdateringskurs, eller dokumentasjon på 12 måneders fartstid fra passasjerskip i løpet av de siste fem år. Det skal ikke søkes om fornyelse av dette til Sjøfartsdirektoratet.

Hvordan oppdateres og fornyes kvalifikasjonsbevis for hurtigbåt?

Etter 2,5 år (30 måneder) skal kvalifikasjonsbeviset oppdateres. Oppdateringen skal skje i løpet av de seks siste månedene før det har gått 2,5 år. Det kan oppdateres med enten oppdateringskurs eller trening om bord på skipet under instruksjon fra instruktør fra godkjent opplæringssted og vurdering av rederiets assessor (assessor skal være godkjent for hurtiggående fartøy).

Etter 5 år skal kvalifikasjonsbeviset fornyes med oppdateringskurs. Dette må gjennomføres i løpet av de seks siste månedene før kvalifikasjonsbeviset utgår.