Kan jeg søke om dispensasjon når jeg ikke har gyldig kurs?

Nei. Det er ikke mulig å søke om dispensasjon, fritak eller få utsettelse på å gjennomføre kurs når du skal seile. Unntaket er fritak fra krav om sikkerhetsopplæring for fiskere i påvente av å gjennomføre ditt første kurs. Mer informasjon finner du her.

Hvor finner jeg informasjon om sikkerhetskurs for fiskere?

Må jeg ha grunnleggende sikkerhetskurs?

Sjøfolk som ikke inngår i alarminstruksen om bord på fartøy behøver ikke Grunnleggende sikkerhetskurs.

Sjøfolk som ikke skal ha sikkerhetskurs skal ha opplæring eller instruksjon som gjøre dem i stand til å:

- kommunisere med andre om bord om sikkerhetsspørsmål, forstå symboler, skilt og alarmsignaler,

- vite hva man skal gjøre dersom det begynner å brenne eller brannalarmen eller evakueringsalarmen går, eller en person faller over bord,

- identifisere nødutganger og områder for mønstring og for entring av redningsfarkost,

- finne fram til og ta på redningsvest,

- slå alarm og bruke bærbare brannslukningsapparater,

- sikre skadestedet og gi førstehjelp,

- lukke og åpne branndører, værtette og vanntette dører i skipet, unntatt dører som er installert i åpninger i skroget.

Hvor kan jeg ta kurs?

Du finner informasjon om dette på denne siden.

For varighet, pris, osv., ta kontakt med kurssenteret.

Kan jeg få godkjent kurs tatt i EU/EØS land?

Ja, hvis du er norsk statsborger, eller er innehaver av norsk sertifikat, jf. RSV 14-2014.

For ytterligere informasjon se rundskrivet.

Hva blir gyldighetstiden på sertifikatet mitt?

Ved oppgradering av STCW-95 sertifikat til ferdighetssertifikat og kompetansesertifikat gjelder følgende: Hvis du har sikkerhets- eller oppdateringskurs som er under 6 måneder gammelt ved søknadsdato, får du 5 års gyldighet på sertifikatet fra utstedelsesdato. Hvis søknaden kommer inn senere enn 6 måneder etter at kurset er gjennomført, er det sikkerhetskursets utløpsdato som blir styrende for utløpsdato på sertifikatet.

Ved førstegangssøknad, eller fornyelse av ferdighetssertifikat vil du få lik utløpsdato i sertifikatet som utløpsdatoen på sikkerhetskurset.

Enkelte ferdighetssertifikat (eks. brovakt, matros, maskinvakt, motormann, skipselektriker, tankermann laveste grad) blir utstedt uten utløpsdato.

Ved førstegangsutstedelse av ditt første kompetansesertifikat dekksoffiser eller maskinoffiser vil du få fem års gyldighet i sertifikatet. Når sertifikatet fornyes, eller når du søker høyere kompetansesertifikat vil du få lik utløpsdato i sertifikatet som utløpsdatoen på sikkerhetskurset.

Fiskeskippersertifikat klasse C utstedes med fem års gyldighet ved førstegangsutstedelse og fornyelse.

Må alle sertifikater påtegnes, eller er det noen sertifikater som kan seiles med uten påtegning?

Noen utenlandske ferdighetssertifikater kan seiles med på NIS-/NOR-fartøy. Dette gjelder ferdighetssertifikater båtmann, HMOB-båt, brovakt, matros, maskinvakt, motormann, IGF, polarkode, skipselektriker, sjøfolk med særlige sikringsplikter, sikringsbevissthet og tankermann – laveste grad, jf. STCW Tabell B-I/2.

Hva er kravene til dokumentasjon ved søknad om duplikat?

Det er tilstrekkelig med egenmelding for norske sertifikater, og erklæring fra rederiet for påtegninger.

Trenger jeg kokkesertifikat for å tjenestegjøre om bord på et fartøy?

Nei, det er ikke lenger et krav om kokkesertifikat for norske sjøfolk, eller dispensasjonsbevis for utenlandske kokker. Regelendringene trådde i kraft 1. juli 2013. Se kvalifikasjonskrav, jf. forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk (kvalifikasjonsforskriften) §§ 52 og 53.

Hvem utsteder kvalifikasjonsbevis for hurtigbåtoperasjon?

Når du gjennomfører kurs for å være på hurtigbåt (hurtigbåtoperasjoner) vil du få utstedt "kvalifikasjonsbevis for hurtigbåt" av kurssenteret. Det skal IKKE søkes Sjøfartsdirektoratet om Kvalifikasjonsbevis.

Er det krav til oppdatering for begrenset sikkerhetsopplæring?

Ja, det er krav til oppdatering hvert 5. år på lik linje med grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk.