Det vises til forskrift av 2009-03-03 nr. 259: Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt § 2 bokstav e), som definerer «kvalifikasjonsbevis» som følger;

Båtførerbevis utstedt med hjemmel i eldre regelverk, båtførerkort utstedt av Norske Båtskoler før forskriften trådte i kraft, bekreftelse på bestått eksamen ved Statens Sjøaspirantskoler, fritidsbåtskippersertifikat, yrkessertifikater for dekksoffiserer og militære maritime sertifikater av tilsvarende grad.

Sjøfartsdirektoratet kan bestemme at annen teoretisk kompetanse enn det som er nevnt i første punktum skal regnes som kvalifikasjonsbevis, forutsatt at opplæringen er på samme nivå eller høyere enn båtførerprøven

Andre kvalifikasjonsbevis enn de som eksplisitt er nevnt i § 2, må man i det enkelte tilfelle kontakte Norsk Test for å få vurdert.