Sjøfartsdirektoratet understreker at kravet om å ha med seg egnet flyteutstyr til alle om bord gjelder enhver fritidsbåt, uavhengig av lengde.

Påbudet om å ha på seg egnet flyteutstyr i fritidsbåter med skroglengde under åtte meter, er et tillegg til kravet om å ha med seg egnet flyteutstyr.

Kravene til egnet flyteutstyr i fritidsbåter gjelder både på sjøen, innsjøer og i vassdrag.

Under finner du svar på vanlige spørsmål om kravene til egnet flyteutstyr i fritidsbåter.

Hva menes med fritidsbåt?

Regelen sier at du skal ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter med skroglengde under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs.

Fritidsbåt er i denne sammenhengen enhver flytende innretning som brukes utenfor næringsvirksomhet, og som er beregnet på og i stand til å bevege seg på vann.

Båter som leies ut til fritidsformål er også omfattet.

Det vil si at motorbåter, seilbåter, robåter, vannscootere, kajakker og lignende, faller inn under kravene til egnet flyteutstyr.

Vannsportutstyr som blir slept etter båten, for eksempel vannski, tube og wakeboard, er også omfattet av påbudet om å ha på egnet flyteutstyr.

Hva menes med opphold utendørs?

Regelen sier at du skal ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter med skroglengde under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs.

Med begrepet utendørs menes alt opphold som skjer utenfor fast lukket overbygning som er del av båtens konstruksjon.

Mange fritidsbåter har oppholdsrom, men du er kun innendørs i båten når du er omgitt av tak, faste vegger og dør, altså en værtett lukket overbygning.

På båter uten slik overbygning, vil alt opphold regnes som utendørs. Kalesje regnes ikke som slik overbygning.

Hva menes med at båten er i fart?

Regelen sier at du skal ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter med skroglengde under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs.

At båten er i fart betyr i denne sammenhengen at båten har fremdrift fra motor, seil, årer eller lignende.

Personer i båter som ligger stille er unntatt av hensyn til aktiviteter som for eksempel bading og soling.

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at flyteutstyret beholdes på også når båten ligger stille, som for eksempel ved fiske.

Hva menes med egnet flyteutstyr?

Regelen sier at du skal ha på deg egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåter med skroglengde under åtte meter, når båten er i fart og du oppholder deg utendørs.

Med egnet flyteutstyr menes redningsvest, flytevest, flyteplagg, oppstigningsvest eller annet utstyr som er beregnet til å holde en person flytende.

Flyteutstyret skal enten være CE-merket eller rattmerket som flyteutstyr.

Det er viktig å lese bruksanvisningen for å kjenne til nødvendig vedlikehold av flyteutstyret, og hvor mange kilo flyteutstyret er beregnet for.

Feil bruk av flyteutstyr kan føre til at det ikke virker som forventet.

Du kan lese mer om anbefalinger om og sikker bruk av flyteutstyr på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin nettside www.sikkerhverdag.no

Hva menes med å ha på seg flyteutstyret?

Sjøfartsdirektoratets tolkning av begrepet «ha på seg» er:

• Flyteutstyret skal være festet på kroppen med tilhørende stropper/belter og klart til bruk.

• Dersom du havner i vannet, skal flyteutstyret holde deg flytende uten at du må foreta manuelle operasjoner (festing av stropper og lignende).

Det tilbys i dag mye forskjellig flyteutstyr, for eksempel vester pakket i et belte som du har på hoften.

Mange av disse er laget slik at du aktivt må gjøre noe, etter at du har falt i vannet, for at vesten skal virke som tiltenkt.

Sjøfartsdirektoratet mener at slike vester ikke tilfredsstiller kravet om å «ha på seg» vesten i båter med skroglengde under 8 meter.

Kan jeg straffes hvis jeg ikke følger reglene om flyteutstyr i fritidsbåt?

Politiet kan bøtelegge deg dersom det mangler egnet flyteutstyr om bord i fritidsbåten.

I fritidsbåter med skroglengde under 8 meter kan du også bli bøtelagt for manglende bruk av flyteutstyret.

Det er båtfører og båteier som er ansvarlig for at det finnes egnet flyteutstyr til alle om bord, mens det er den enkeltes ansvar å bruke utstyret.

Båtfører må påse at personer under 15 år har på seg flyteutstyr.

Hvilke unntak er det fra kravene til flyteutstyr i fritidsbåter?

Det finnes noen unntak fra kravene til flyteutstyr i fritidsbåter for organisert idrett og for utleiebåt innenfor et avgrenset område.

Organisert idrett eller konkurranser

Kravet om å ha egnet flyteutstyr om bord, og kravet om å ha egnet flyteutstyr på, gjelder ikke i organisert idrett eller konkurranser.

Med organisert idrett menes aktiviteter, herunder trening, tilrettelagt i regi av idrettsorganisasjoner som er registrert i Norges Idrettsforbund.

Unntaket gjelder der kravene om flyteutstyr vanskeliggjør gjennomføringen eller er åpenbart unødvendig.

Idrettsutøvere er unntatt fordi sikkerheten ofte er ivaretatt på andre måter.

Den enkelte idrettsorganisasjon kan fastsette nærmere regler om bruk av flyteutstyr ved trening og konkurranse.

Det er en forutsetning at idrettsorganisasjonens egne bestemmelser følges.

Utleiebåter på små innsjøer eller innenfor et avgrenset område

Kravet om å ha på seg egnet flyteutstyr i fritidsbåter med skroglengde mindre enn 8 meter gjelder ikke om bord i utleiebåter som stilles til disposisjon på små innsjøer eller innenfor et avgrenset område gjennom betjent utleie.

Med utleiebåter menes i denne sammenhengen pedalbåter eller robåter. Et avgrenset område er et tydelig oppmerket område på sjøen inntil 500 meter fra land. Med små innsjøer menes innsjø med største flateinnhold på 0.5 km2.

Utleiebåter som beskrevet over er unntatt fordi sikkerheten anses tilstrekkelig ivaretatt gjennom nærhet til land og oppsyn fra betjening.