Vurderingsprosedyrene skal som et minimum inneholde:

 • Klar informasjon til studenten om underveisvurderinger som tester og undersøkelser, skal gjennomføres og hvordan resultatene formidles.
  • Bruk av læringsplattformer som eksempelvis IT’s learning, Fronter eller Google classroom skal beskrive.
 • skal ha omfattende testspørsmål som er gode nok til å vurdere en students kompetanse og passer til det kompetanse nivået som skal vurderes.
  • Det anbefales å utarbeide en spørsmålsbank som velger tilfeldige spørsmål i de forskjellige temaene.
 • prosedyrer på plass for å sikre spørsmålene blir holdt oppdatert.
  • Utdanningsinstitusjonen må lage en prosedyre for bygge opp en spørsmåls bank der spørsmål blir holdt løpende oppdatert og spørsmålene velges tilfeldig ved tester og prøver.
 • Beskrivelse av forholdene eksamen skal foregå under, og prosedyre for tilsyn og gjennomføring.
  • Det skal beskrives om eksamen skal foregå på nett eller i klasserom, som prosjektoppgave, større innlevering hvilke overvåkninger og hvilke sikkerhetsnivå den skal legges på.
 • en sikker fremgangsmåte for eksamen-systemet for å hindre fusk.
  • Det skal være beskrevet hvordan man verifiserer at det er korrekt person som tar eksamen.
  • Det skal beskrives hvordan man unngår juks både ved klasseroms eksamen og eventuelt nettbasert eksamen, ved hjelp av eksempelvis webkamera løsninger eller assessorer.
 • sikre valideringsprosedyrer for å registrere resultater til fordel for Sjølfartsdirektoratet.