Følgende maritime administrasjoner (land) har Sjøfartsdirektoratet inngått avtaler med:

Avtaler med sertifikatutstedende land

Sjøfartsdirektoratet har på nåværende tidspunkt godkjent følgende land, inkludert EU-land:

Argentina Australia Belgia Brasil Bulgaria Canada
Chile Danmark Estland Filippinene Finland Frankrike
Ghana Hellas India Indonesia Irland Island
Italia Jamaica Kina Kroatia Kypros Latvia
Litauen Liechtenstein Luxembourg Malaysia Malta Montenegro
Myanmar Nederland New Zealand Peru Polen Portugal
Romania Russland Singapore Slovakia Slovenia Spania
Sri Lanka Sverige Sør-Afrika Sør-Korea Tsjekkia Tyrkia
Tyskland UK Ukraina Ungarn Vietnam  Østerrike

I tillegg er det inngått en ensidig avtale hvor sjømenn med sertifikat utstedt i USA vil kunne tjenestegjøre på NIS fartøy.

Sjøfartsdirektoratet vil vurdere å godkjenne inngåelse av avtale med ytterligere land dersom konkrete norske rederier dokumenterer sitt ønske om å sysselsette et rimelig antall sjøfolk. Slik anmodning med dokumentasjon skal sendes til Sjøfartsdirektoratet.

Avtaler med andre flaggstater

Det forutsettes at norske sjøfolk vil få adgang til å gjøre tjeneste på skip som er registrert i land som er medlem av EU og derav få utstedt påtegningsdokument i henhold til regel I/10 i STCW konvensjonen og direktiv 2008/106 om krav til minimumsutdanning for sjøfolk. I tillegg har Norge inngått avtaler med følgenede flaggstater som godkjenner norske sertifikater: Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Hong Kong,  Marshall Islands, Panama, Saint Vincent og Grenadinene og Vanuatu.

Statsløse baltere:

Sjømenn i de baltiske land som anses statsløse ("aliens"), vil iht. brev av fra Nærings- og Handelsdepartementet av 10.09.2007 likestilles med statsborgere i hhv. Estland, Latvia og Litauen. Det betyr i praksis at de ikke trenger dispensasjon fra nasjonalitetskravet for å tjenestegjøre som kaptein på fartøy norske skip, men kun en påtegning på sitt nasjonale sertifikat – som øvrige EØS borgere.