Læreplanene (D5L/D5LA) har hovedvekt på følgende emner:

  • Navigasjon
  • Navigasjonshjelpemidler
  • Sjøveisregler og brovakthold
  • Skipslære
  • Sikkerhet
  • Teknologi/Motorlære
  • Navigasjonshjelpemidler i praksis
  • Håndtering av fartøy
  • Oversjøisk seilas (D5LA)

Last ned læreplaner her:

Læreplan for D5L gjeldende fra 1.5.2015 (PDF)
Læreplan for D5LA gjeldende fra 1.5.2015 (PDF)

Utgåtte læreplaner gyldige til 31.12.2015

Læreplan for D5L gyldig til 31.12.2015 (PDF)
Læreplan for D5LA gyldig til 31.12.2015 (PDF)