Elektronisk innrapportering av fartstid

Fartstid til sjøfolk kan innrapporteres elektronisk av rederi manuelt via siden meld inn kvalifikasjoner (MSK), eller med maskin-til-maskin via vårt API.

Fartstid som er rapportert inn elektronisk trenger ikke søker dokumentere selv i søknadsprosessen.

Sjøfartsdirektoratet har ikke mulighet til å registrere fartstid på enkeltpersoner dersom rederiet ikke gjør dette.

Maskin-til-maskin (API)

For å benytte API kreves noe IT-utvikling fra deres side. Her finnes informasjon om hvordan du får tilgang til vårt API:

Manuell innrapportering via MSK

denne siden kan rederi rapportere inn fartstiden elektronisk.

For å rapportere fartstid via MSK må den som registrerer ha rollen «samferdsel» i et selskap som har en av følgende roller til det aktuelle fartøyet:

 • Bestyrende reder
 • Driftsansvarlig
 • Driftsselskap
 • Eier
 • ISM
 • Hovedkontor
 • Bareboat

For å få rollen «samferdsel» må man ta kontakt med den eller de som står oppført som eier på det fartøyet man ønsker tilgang til. Disse vil kunne gi tilgang via Altinn. Les mer om dette her: Altinn - Roller og rettigheter

Sjøfartsdirektoratet kan ikke gi deg tilgang til fartøyet eller endre din rolle i Altinn.

Bekreftelse når fartstiden ikke er registrert elektronisk av arbeidsgiver

Det er fortsatt mulig å bekrefte fartstiden til sjøfolk med en tradisjonell fartstidsbekreftelse. Det er viktig at bekreftelsen inneholder nok relevant informasjon om fartøyet og perioden om bord.

En bekreftelse på fartstid skal alltid inneholde følgende informasjon:

 1. Navn på søker og fødselsdato
 2. Stilling
 3. Tidsperiode bekreftelsen gjelder for
 4. Totalt antall timer i perioden eller gjennomsnittlig arbeidsdag (1-14 timer)
 5. Navn og kallesignal på fartøyet. Dersom fartøyet ikke er registrert trenger vi informasjon om lengde, bruttotonnasje, fartøystype og kW
 6. Navn og signatur til representant av rederiet som har skrevet bekreftelsen

Fartstiden kan beregnes i vår fartstidskalkulator

Denne måten å beregne fartstid på ble gjort gjeldende fra 1. juli 2016, og har tilbakevirkende kraft. Det vil si at rederiet kan dokumentere fartstid som beskrevet opptjent før 1. juli 2016.

Fartstid opptjent på flyttbar innretning

Fartstid opparbeidet på flyttbar innretning uten egen fremdrift, kan brukes til å vedlikeholde gjeldede sertifikatklasse.

Fartstid opparbeidet på flyttbar innretning med egen fremdrift, kan brukes til å fornye og søke høyere sertifikat.

Stillingstitler på dekk som godkjennes er:

 • Kontrollromsoperatør (tilsvarer ansvarshavende vaktoffiser / «control room operator»)
 • Stabilitetssjef (tilsvarer overstyrmann / «stability section leader»)
 • Plattformsjef (tilsvarer kaptein / «platform manager»)

Stillingstitler i maskin som godkjennes er:

 • Maskinromsoperatør
 • Teknisk assistent
 • Teknisk sjef