Betaling av elektroniske søknader

  • Publisert: 23.11.2016
  • Endret: 20.07.2017

Alle søknader som sendes inn elektronisk skal betales online. Det er bare ved papirsøknad det blir utstedt papirfaktura pr. post som tidligere.

Når trekkes beløpet ved betaling med kredittkort?

Når en velger å betale en elektronisk søknad med kredittkort, reserverer Sjøfartsdirektoratet det angitte beløpet på kontoen din frem til søknaden er behandlet. Først når søknaden innvilges, trekkes beløpet på konto.

Dersom det blir gitt avslag på søknaden, vil det reserverte beløpet frigis på kontoen.

Sjøfartsdirektoratet trekker ikke beløpet fra din konto før søknaden er innvilget.

Veiledning ved betaling av søknad:

p>Betaling av søknad blir normalt startet ved at søker fyller ut søknadskjema i Altinn og følger linken

«Klikk for betaling av gebyr» på kvitteringssiden i Altinn for å starte betalingen.

En vil da bli overført direkte til Sjøfartsdirektoratets nettside for betaling og en slipper å logge seg inn i Altinn på nytt.

Dersom du ikke har kvitteringsside tilgjengelig går du inn på vår søknadsside og trykker på knappen «Betale eller trekke søknad»

Pålogging i ID-portal/Altinn

Betaling online forutsetter at du er pålogget i Altinn på samme måte som når du sender inn søknad. Den første side som kommer opp er derfor påloggingssiden i Altinn som er vist nedenfor. Se veiledningen «Hvordan logge på Altinn for å søke elektronisk» for hjelp.

Når du er pålogget kommer du inn på følgende side.

Deretter velger du «Søknads og betalingsoversikt» i menyen til venstre.

Valg av søknader for betaling

På siden «Søknads- og betalingsoversikt» viser søkerens ubetalte søknader og en kan velge hvilke søknader som skal betales. Du kan velge å betale flere søknader samtidig ved å krysse av i kolonnen
«Velg». Det er også mulig å betale andres søknader ved å hente opp søknadene med referansenummeret i Altinn (ARxxxxxxxx).
Det kan ta noe tid før det er mulig å betale, og dersom søknaden ikke er tilgjengelig ber vi deg om å prøve igjen litt senere eller en annen dag. Det blir ikke sendt purring på betaling av søknader.

Velg søknad(er) til betaling
Søk opp søknad med referansenummer

Valg av betalingsmåte og kontroll av beløp

Ved innsending av elektronisk søknad skal søknad betales med kredittkort eller betalingsinformasjon.

Sjøfartsdirektoratet anbefaler «Kredittkort» da dette gjør eventuell tilbakebetaling ved avslag på søknad enklere.

Dersom du har valgt «Betalingsinformasjon» og har valgt «Fullfør» kan du ikke på et senere tidspunkt betale på annen måte.

Kryss av for «Kredittkort» eller «Betalingsinformasjon» og kontroller om valgte søknader med beløp er korrekte. Fyll inn e-post adresse for kvittering og velg deretter på «Fullfør».

Ved valg «Betalingsinformasjon» må du logge deg inn i din nettbank og legge inn betalingen med KID, kontonummer og beløp som en hvilken som helst annen betaling i din nettbank.

Ved kredittkort følger du videre prosess etter valg «Fullfør».

Betaling med kredittkort

Dersom en velger å betale med kredittkort så blir dette gjennomført på Nets sin betalingsløsning. Du velger først korttype, deretter «Neste».

På neste side hos Nets legger du inn kortnummer, utløpsdato og cvv2 kode og velger «Betal»

Når betaling er gjennomført vises kvitteringsside hos Sjøfartsdirektoratet med informasjon om beløp og hvilke søknader som er betalt:

«Tilbake til oversikt» sender brukeren tilbake til listen over ubetalte søknader:

Betalingsinformasjon

Ved valg «Betalingsinformasjon» kommer du til en side hvor du legger inn e-post for kvittering og tilbakebetalingskonto samt huk av for at du har godtatt våre betalingsvilkår og velg deretter
«Fullfør». Da vil nedenstående side vise.

Du må deretter logge deg inn i din nettbank og legge inn betalingen med KID, kontonummer og beløp som en hvilken som helst annen betaling i din nettbank.
Har du mistet betalingsinformasjonen så finner du den igjen under «Betalingshistorikk» (se nedenfor for veiledning), eller under detaljer på siden du kommer til når du velger «Tilbake til oversikt».

Se historikk for betalinger

En egen side viser alle betalinger som betaler har utført i valgt tidsperiode.

Detaljer viser faktura for betalingen:

Til toppen