Når trekkes beløpet ved betaling med kredittkort?

Betalingen trekkes nå med en gang betalingen er registrert. Det er mulig å trekke søknaden og få refundert gebyret dersom saksbehandlingen ikke har startet på denne søknaden.

Ved avslått søknad refunderes ikke beløpet.

Veiledning ved betaling av søknad:

Betaling av søknaden starter normalt ved at søkeren fyller ut søknadskjema i Altinn og følger lenken

«Klikk for betaling av gebyr» på kvitteringssiden i Altinn.

Søkeren vil da bli overført direkte til Sjøfartsdirektoratets nettside for betaling og slipper å logge seg inn på Altinn på nytt.

Dersom du ikke har kvitteringsside tilgjengelig, går du inn på vår søknadsside og trykker på knappen «Betale eller trekke søknad».

Pålogging i ID-portal/Altinn

Betaling online forutsetter at du er pålogget i Altinn på samme måte som når du sender inn søknad. Den første siden som kommer opp, er derfor påloggingssiden i Altinn som vist nedenfor. Se veiledningen «Hvordan logge på Altinn for å søke elektronisk» for mer hjelp.

Når du er pålogget, kommer du inn på følgende side.

Deretter velger du «Søknads- og betalingsoversikt» i menyen til venstre.

Valg av søknader for betaling

På siden «Søknads- og betalingsoversikt» viser søkerens ubetalte søknader. Her er det mulig å velge hvilke søknader som skal betales. Du kan velge å betale flere søknader samtidig ved å krysse av i kolonnen
«Velg». Det er også mulig å betale andres søknader ved å hente opp søknadene med referansenummeret i Altinn (ARxxxxxxxx).
Det kan ta noe tid før det er mulig å betale, og dersom søknaden ikke er tilgjengelig, ber vi deg om å prøve igjen litt senere eller en annen dag. Det blir ikke sendt purring på betaling av søknader.

Velg søknad(er) til betaling. 
Søk opp søknad med referansenummer.

Valg av betalingsmåte og kontroll av beløp

Ved innsending av elektronisk søknad skal søknaden betales med kredittkort eller betalingsinformasjon.

Sjøfartsdirektoratet anbefaler «Kredittkort», da dette gjør eventuell tilbakebetaling ved avslag på søknad enklere.

Dersom du har valgt «Betalingsinformasjon» og «Fullfør», kan du ikke på et senere tidspunkt betale på annen måte.

Kryss av for «Kredittkort» eller «Betalingsinformasjon», og kontroller om valgte søknader med beløp er korrekte. Fyll inn e-post adressen din for å få kvittering, og velg deretter «Fullfør».

Hvis du velger «Betalingsinformasjon», må du logge deg inn i nettbanken din og legge inn betalingen med KID, kontonummer og beløp, akkurat som en hvilken som helst annen betaling i nettbanken.

Ved kredittkort følger du prosessen videre etter å valgt «Fullfør».

Betaling med kredittkort

Dersom en velger å betale med kredittkort, blir dette gjennomført på Nets sin betalingsløsning. Du velger først korttype, deretter «Neste».

På neste side hos Nets legger du inn kortnummer, utløpsdato og cvv2-kode før du velger «Betal».

Når betalingen er gjennomført, vises kvitteringssiden hos Sjøfartsdirektoratet med informasjon om beløp og hvilke søknader som er betalt:

«Tilbake til oversikt» sender brukeren tilbake til listen over ubetalte søknader:

Betalingsinformasjon

Velger du «Betalingsinformasjon», kommer du til en side hvor du legger inn e-post for kvittering og tilbakebetalingskonto. Huk også av for at du har godtatt våre betalingsvilkår. Velg deretter
«Fullfør». Da vil du se følgende side.

Du må deretter logge deg inn i nettbanken og legge inn betalingen med KID, kontonummer og beløp, akkurat  som en hvilken som helst annen betaling i nettbanken.
Har du mistet betalingsinformasjonen, finner du den igjen under «Betalingshistorikk» (se nedenfor for veiledning), eller under detaljer på siden du kommer til når du velger «Tilbake til oversikt».

Se historikk for betalinger

En egen side viser alle betalinger som betaler har utført i valgt tidsperiode.

Detaljer viser faktura for betalingen: