Fritak fra krav om sikkerhetsopplæring for fiskere

  • Publisert: 28.07.2017
  • Endret: 26.03.2019

Veiledning til hvordan søke fritak fra krav om sikkerhetsopplæring for fiskere

Fritak fra krav om sikkerhetsopplæring for fiskere:

Det kan innvilges fritak til personer som ikke har hatt grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere/sjøfolk, eller har søkt fritak tidligere og som ønsker å prøve seg som fisker før de gjennomfører kurs. Fritak kan gis i inntil 3 måneder (90 dager), men likevel ikke utover datoen vedkommende er påmeldt kurs. Søknad må sendes inn av rederiet eller eier av fiskefartøyet som vedkommende skal tjenestegjøre på. Fritak kan innvilges selv om Norsk olje og gass kurs har blitt gjennomført.

Søknad sendes per e-post til post@sdir.no og skal inneholde denne informasjonen:

  • navn og fødselsnummer (11-siffer) på personen det søkes fritak for.
  • navn og kallesignal (ikke fiskreg. nummer) på det fartøyet vedkommende skal jobbe på.
  • bekreftelse fra godkjent kurssenter på at vedkommende er påmeldt kurs. Kurset behøver ikke å være innenfor den 3 måneders perioden fritaket gis for.
  • Antall besetningsmedlemmer det er om bord i fartøyet.
  • begrunnelse fra rederiet om hvorfor det er ønskelig å benytte en person som ikke har nødvendig sikkerhetskurs.
Til toppen