Fritak fra krav om sikkerhetsopplæring for fiskere

  • Publisert: 28.07.2017
  • Endret: 08.05.2018

Veiledning til hvordan søke fritak fra krav om sikkerhetsopplæring for fiskere

Fritak fra krav om sikkerhetsopplæring for fiskere:

Det kan innvilges fritak til personer som ikke har hatt kurs, eller har søkt fritak tidligere og som ønsker å prøve seg som fisker før de gjennomfører kurs. Fritak kan gis i inntil 3 måneder (90 dager), men likevel ikke utover datoen vedkommende er påmeldt kurs. Søknad må sendes inn av rederiet eller eier av fiskefartøyet som vedkommende skal tjenestegjøre på.

Søknad sendes per e-post til post@sdir.no og skal inneholde denne informasjonen:

  • navn og fødselsnummer (11-siffer) på personen det søkes fritak for.
  • navn og kallesignal (ikke fiskreg. nummer) på det fartøyet vedkommende skal jobbe på.
  • bekreftelse fra godkjent kurssenter på at vedkommende er påmeldt kurs. Kurset behøver ikke å være innenfor den 3 måneders perioden fritaket gis for.
  • Antall besetningsmedlemmer det er om bord i fartøyet.
  • begrunnelse fra rederiet om hvorfor det er ønskelig å benytte en person som ikke har nødvendig sikkerhetskurs.
Til toppen