Fritak fra krav om sikkerhetsopplæring for fiskere:

Det kan innvilges fritak til personer som ikke har hatt grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere/sjøfolk, eller som har søkt fritak tidligere og som ønsker å prøve seg som fisker før de gjennomfører kurs. Fritak kan gis i inntil 3 måneder (90 dager), men likevel ikke utover datoen vedkommende er påmeldt kurs. Søknad må sendes inn av rederiet eller eieren av fiskefartøyet vedkommende skal tjenestegjøre på. Fritak kan innvilges selv om sikkerhetskurs for norsk olje og gass er gjennomført.

Søknad sendes per e-post til post@sdir.no og skal inneholde følgende informasjon:

  • navn og fødselsnummer (11 siffer) til personen det søkes fritak for
  • navn og kallesignal (ikke fiskreg. nummer) på fartøyet personen skal jobbe på
  • dato for tiltredelse om bord på fartøyet
  • bekreftelse fra godkjent kurssenter på at vedkommende er påmeldt kurs 
  • antall besetningsmedlemmer det er om bord i fartøyet
  • begrunnelse fra rederiet om hvorfor det er ønskelig å benytte en person som ikke har nødvendig sikkerhetskurs