En årlig grundig undersøkelse skal finne sted minst hver 12. måned. Vi godtar at inspeksjonen utføres +/- 3 måneder fra datoen oppgitt på sertifikatet.

Hvert femte år skal kraner undersøkes og testes. Undersøkelsen og testingen kan tidligst utføres 6 måneder før datoen som er oppgitt i sertifikatet, men ikke senere enn sertifikatdatoen.

Du finner oversikt over godkjente verft og eksperter i utlandet her