Flere av våre gjeldende forskrifter viser til opphevede forskrifter. Dette er for eksempel tilfelle i forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde § 3 annet ledd, som bestemmer at fartøy bygget før 1. januar 1992 skal følge de krav til fartøyer som gjaldt på den tid fartøyet ble bygget.

Noen av de opphevede forskrifter får på denne måten fortsatt anvendelse på eldre fartøy.

Nedenunder finner du en oversikt over opphevede forskrifter som regulerer konstruksjonen og driften av fiskefartøy. Klikk på forskriftsnavnet og du vil blir videreført til forskriftsteksten.

Byggeforskrifter

Dato

 Nr.

Forskriftsnavn

15. oktober 1991

712

Utgått Forskrift om bygging av fiske- og fangstfartøy med lengde på 15 m Loa og derover

15. oktober 1991

708

Utgått Forskrift om bygging og utrustning av fiske- og fangstfartøy fra 6 m og opptil 15 m største lengde

7. januar 1983

12

Utgått Forskrift om bygging av fiske og fangstfartøyer

2. oktober 1968

8943

Utgått Forskrifter om bygging av fiske- og fangstfartøy

Brannsikring

Dato

Nr.

Forskriftsnavn

4. september 1987

743

Utgått Forskrift om sikringstiltak mot brann på fiske- og fangstfartøy

17. juni 1986

1296

Utgått Forskrift om sikringstiltak mot brann på skip som ikke omfattes av sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS-74)

3. desember 1979

2

Utgått Forskrift om sikringstiltak mot brann på skip

Innredning

Dato

Nr.

Forskriftsnavn

15. oktober 1991

713

Utgått Forskrift om plassering m.v. av innredning og om forpleiningstjenesten for besetningen på fiske- og fangstfartøy (innredningsforskriften)

22. november 1957

9173

Utgått Forskrift om lugarer m.v. for besetning på fiske- og fangstfartøy

Andre forskrifter

Dato

 Nr.

Forskriftsnavn

12. november 2002

1314

Utgått Forskrift om vilkår for periodisk vedlikehold av fri-flyt nødradiopeilesendere

22. desember 1993

1242

Utgått Forskrift om radioanlegg og radiotjeneste i fiske- og fangstfartøy

15. oktober 1991

710

Utgått Forskrift om sikkerhetstiltak m.v. på fiske- og fangstfartøy

15. oktober 1991

709

Utgått Forskrift om redningsredskaper m.m. på fiske og fangstfartøy

18. august 1978

9154

Utgått Forskrifter om navigasjonshjelpemidler m.v. på fiske- og fangstfartøyer

11. februar 1997

127

Utgått forskrift om navigasjonshjelpemidler og broarrangementer på fiske- og fangstfartøy