Se kvalifikasjonskrav for:

 • Brovakt
 • Dekksoffiser klasse 6
 • Fritidsskippersersertifikater
 • Fritidsskippersertifikat med utvidet fartsområde
 • Gasstankskip, laveste grad
 • Hurtigbåtassessor
 • Hurtiggående mannoverbord båt
 • Høyhastighetsbevis
 • Matros
 • Olje-, og kjemikalitetankskip, laveste grad
 • Polarkoden
 • Redningsfarkoster


Se kvalifikasjonskrav for alle andre sertifikater