«MLC inspeksjon (for skip som ikke skal ha MLC sertifikat)» er et tilsyn som ikke er knyttet til et sertifikat.  Rederiet skal derfor velge tilsynstypen i nedtrekks-menyen for «annet tilsyn». 

Når rederiet har valgt «MLC inspeksjon (for skip som ikke skal ha MLC sertifikat)» vil dere få opp et nytt vindu med spørsmålet «Skal MLC tilsynet utføres sammen med en ISM-revisjon?»  Her skal dere velge:

Ja -    hvis de skal ha MLC inspeksjonen utført samtidig med en ISM-revisjon om bord.

Nei - hvis de skal ha MLC inspeksjonen utført samtidig med en inspeksjon for skipets hovedsertifikat.

Det er en forutsetning at skipet er fullt bemannet når det skal utføres en MLC-inspeksjon. Det anbefales derfor at MLC inspeksjoner utføres sammen med ISM revisjoner, for skip som har krav om Sikkehetsstyringssertifikat (SMC).

For skip som ikke har krav om SMC sertifikat må MLC inspeksjonen utføres sammen med inspeksjoner for skipets hovedsertifikat.

Det skal begjæres og gjennomføres minst to MLC-inspeksjoner innenfor en femårs periode og intervallet mellom MLC inspeksjoner skal aldri overskride 3 år.