Krav til skipsfører på lasteskip med lengde under 24 meter i fartsområde opptil liten kystfart som deltar i ankerhåndtering, utfører løfteoperasjoner eller sleper?

Kravet om kurs for løfteoperasjoner er knyttet til fartøystype og operasjoner, og kravet vil dermed gjelde uavhengig av hvilket dekksoffisersertifikat skipsfører har.

Kurs for løfteoperasjoner er ikke et kranførerkurs, det må ikke sammenliknes med f.eks. G20 kurs.

Tauing av «lette gjenstander» som det vises til i RSV 4-2018 anses ikke som slep og utløser ikke noe krav om kurs i ankerhåndtering og slep til fører av fartøy.

Se mer informasjon i RSV 14 – 2021:

Veiledning om D6-sertifikat og om kurs om ankerhåndtering, slep og løfteoperasjoner - Sjøfartsdirektoratet

Se også regelverk her: https://lovdata.no/forskrift/2011-12-22-1523/§59a

Krav om kurs i løfteoperasjoner og ankerhåndtering og slep gjelder fra 01.01.2024. .

Når blir det krav om kompetansesertifikat for fører på mindre lasteskip under 15 meter (D6-sertifikat) ?

Fra 1. januar 2024

På hvilke fartøy kan jeg bruke mitt D6-sertifikat?

På lasteskip med bruttotonnasje under 500 i fartsområde liten kystfart. Sertifikatet kan ikke brukes om bord i fiske- og passasjerfartøy.

Hvilken utløpsdato får sertifikatet?

Utløpsdato i sertifikatet blir satt lik som utløpsdatoen på sikkerhetskurset.

Hvilket sikkerhetskurs må jeg ha?

Kravet er minst sikkerhetskurs for sjøfolk på mindre skip. Du kan også ha grunnleggende sikkerhetskurs, sikkerhetskurs for fiskere eller videregående sikkerhetskurs.

Hvilket radiosertifikat må jeg ha?

Du må ha minimum SRC-/VHF-sertifikat som er utstedt etter 2002. Du kan også ha gyldig ROC-/GOC-sertifikat.

Hvordan får jeg førerrettigheter fra 15 til 24 meter?

Du må dokumentere 12 måneders fartstid opptjent i sertifikatpliktig stilling om bord med gyldig D6- sertifikat.

Hva er godkjent fartstid ved førstegangssøknad?

Fartstiden må være opptjent i næringsvirksomhet i relevant stilling. Det er for eksempel ikke relevant med arbeidserfaring fra maskin.

Jeg har ikke ny utdannelse. Kan jeg søke om D6 på bakgrunn av overgangsordning?

a, du kan søke på overgangsordningen. Det finnes to overgangsordninger til D6. Du må også oppfylle kravene til sikkerhetskurs, radiosertifikat og helsekrav.

Overgangsordning 1 gjelder for D6 (begrenset): Dersom du har fem års relevant arbeidserfaring som fører på skip med største lengde 8 meter eller mer i fartsområde liten kystfart opptjent etter 1. januar 2015, kan du søke på bakgrunn av denne ordningen. Du skal også gjennomføre en praktisk prøve for D6.

Med dette sertifikatet vil du få førerrettigheter på lasteskip i liten kystfart under 15 meter. Overgangsordningen gjelder frem til 31.12.2023. Etter denne dato vil det ikke være mulig å søke om dette sertifikatet.

Innehaver av D6 begrenset kan ikke søke ut D6 (førerrettigheter 24 meter).

Overgangsordning 2 gjelder for D6 (24 meter): Dersom du har gyldig fiskeskippersertifikat klasse C eller fritidsskippersertifikat (D5L/D5LA), kan du søke på bakgrunn av denne ordningen. Det må dokumenteres enten 12 måneders fartstid på fartøy over 8 meter, eller gjennomført praktisk prøve. Overgangsordningen gjelder frem til 31.12.2023. Etter denne dato vil det ikke være mulig å søke om dette sertifikatet.

Dersom du ikke er fylt 20 år, vil du få utstedt et sertifikat med førerrettigheter under 15 meter.

Kan jeg søke direkte på D6 med førerrettigheter under 24 meter?

Ja, du kan søke direkte på 24 meter.

Du kan enten søke på overgangsordningen til D6 (24 meter), eller dokumentere vitnemål til D6 (eller til høyere utdanning) og 12 måneders relevant arbeidserfaring som fører på lasteskip mellom 8-15 meter. Vitnemålet kan ikke være eldre enn fem år.

Hvem kan være godkjent assessor til praktisk prøve?

“Godkjent assessor” er en person som er innehaver av kvalifikasjonsbevis for assessor og har enten minimum gyldig D6-sertifikat, eller kan dokumentere at han er lærer i alle konvensjonsfag relevante for bedømmelsen.

Hvor kan jeg ta utdanning til D6?

Den finner du her: Praktisk prøve for D6

Hvor finner jeg den praktiske prøven?

Her finner du en oversikt: Godkjente skoler og kurssentre

Kan jeg ta kurset i utlandet?

Sjøfartsdirektoratet kan anerkjenne kurs som er gjennomført i land som er omfattet av EØS-avtalen, og det gjelder også kurs som er påkrevet for utstedelse av andre sertifikater enn D6. Dette omfatter opplærings-, oppdaterings- og oppgraderingskurs i henhold til STCW-konvensjonen 1978, med endringer, både for offiserer og underordnet personell.

Det må kunne dokumenteres at opplæringsinstitusjonen som har utstedt kursbevis er godkjent av administrasjonen i den aktuelle medlemsstaten.