Hva er min oppgave som assessor for kadetter som bruker WebCadet?

Din hovedoppgave som assessor er å sjekke at kadetten har lært seg alle kompetansemålene innenfor STCW- kriteriene. Testing kan gjøres med en praktisk eller teoretisk test sammen med kadetten, eller som del av de vanlige oppgaven som gjøres om bord.

Du har tilgang til kadetten sine svar i WebCadet, men det er ikke dette som skal testes. Svarene er kun ment som en veiledning og hjelp til å forstå om kadetten har forstått kompetansekravene.

I WebCadet finner du tips til hvordan du kan teste kadetten på de forskjellige kompetansemålene.

Hvem kan gjennomføre systematisk opplæring (webcadet)?

Alle som har bestått utdanning til D5, D4, D3 og M4 kan gjennomføre systematisk opplæring. Alle spørsmål om webkadett skal rettes til ditt opplæringskontor.

Jeg er kadett – når kan jeg søke om kompetansesertifikat ?

Før du kan søke må du enten ha fullført systematisk opplæring, webcadet eller ISF kadettbok.

Webcadet må være rapportert til Sjøfartsdirektoratet av opplæringskontoret du tilhører.

Kadettbok (ISF) skal være ferdig utfylt, i tillegg til at du har bekreftelse fra rederiet på at du har opptjent nok fartstid.

Vær oppmerksom på at minst 4 måneder (120 dagers) av fartstiden med systematisk opplæring må være opptjent etter endelig utstedt vitnemål, for det sertifikatet du skal søke om.

Du kan ikke starte systematisk opplæring før du har minimum vitnemål til D5 eller M4.

Godkjenner dere kadettplass i utenlandske rederi/om bord på fartøy som ikke fører norsk flagg?

Ja, under forutsetning av at følgende kriterier er oppfylt:

  • Assessor innehar norsk sertifikat (statsborgerskap er uinteressant) + kvalifikasjonsbevis for assessor utstedt av Sjøfartsdirektoratet. Dersom du bruker ISF-kadettbok skal assessor signere på alle oppgaver i «section 7», eller
  • Kapteinens, eller opplæringsansvarliges kompetansenivå må dokumenteres ved kopi av nasjonalt sertifikat og eventuell påtegning + bedømmelse gjennomført på et fartøy som har norsk godkjent assessor. Dersom du bruker ISF-kadettbok skal assessor signere på alle oppgaver i «section 7».

Hvordan fylle ut ISF kadettbok?

  • Alle instruktører (supervising officer) som signerer for at du har gjennomført punktene på side 40 til 89 i boken (section 7), også må fylle ut på side 12 eller 13 «Deignated traning officers reveiw of training progress». 
  • Alle punkter på side 40 til 89 skal gjennomgås og signeres før boken sendes inn sammen med søknad om sertifikat. Dersom utstyret ikke finnes om bord, skal punktet gjennomgås teoretisk.
  • Sidene der det står «additional for tankers» behøver du kun fylle ut dersom du er kadett på tankskip.
  • Assessor og instruktør kan ikke være samme person.
  • Dersom den/de som signerer som instruktør ikke har norsk sertifikat eller norsk påtegning/endorsement, må kopi av deres sertifikatet legges ved i søknaden
  • Instruktør må minimum være innehaver av det sertifikatet du skal søke om.
  • Den som signerer som «Designatet training officer/In service assessor» må ha kvalifikasjonsbevis Assessor utstedt av Sjøfartsdirektoratet. Assessor må også signere med fullt navn på side 12 eller 13. Eventuelt side 14 eller 15 om vedkommende er kaptein om bord.