I Stortingets budsjettvedtak den 19. desember 2020 for 2021, ble det vedtatt at avslag på søknad om maritime personellsertifikater ikke lengre fører til refundering av innbetalt gebyr.

Dette er således en endring fra tidligere praksis, da søkere med avslått søknad fikk tilbakebetalt gebyret.

Endringen ble effektuert fra 1. januar 2021