Hvem kan fornye?

Siste frist for å oppgradere dekksoffiser- og maskinoffisersertifikater utstedt etter norsk lov eller norsk forskrift var 28.02.2015.

Alle som har dekksoffiser- og maskinoffisersertifikater med henvisning til STCW-konvensjonen, kan oppgradere sertifikat.

Alle som har skipselektrikeroffisersertifikat med henvisning til norsk lov, norsk forskrift eller STCW-konvensjonen, kan oppgradere sertifikat.

Dekksoffiser med STCW-sertifikat utgått før 1. februar 2002:

 1. kopi av gammelt sertifikat
 2. passfoto
 3. signatur til bruk i sertifikat
 4. nytt treningskurs av yrkeskompetansen eller bestått sertifikatprøve (inkluderer BRM og ECDIS)
 5. grunnleggende sikkerhetskurs
 6. gyldig sikkerhetskurs for viderekomne
 7. gyldig kurs i medisinsk behandling
 8. gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege
 9. gyldig ROC- eller GOC-radiosertifikat

Dekksoffiser med STCW-sertifikat gyldig etter 1. februar 2002:

 1. passfoto
 2. signatur til bruk i sertifikat
 3. nytt treningskurs av yrkeskompetansen eller bestått sertifikatprøve (inkluderer BRM og ECDIS)
 4. 66 timers sikkerhetskurs
 5. gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege
 6. gyldig ROC- eller GOC-radiosertifikat

Maskinoffiser med STCW sertifikat utgått før 1. februar 2002:

 1. Kopi av gammelt sertifikat.
 2. Passfoto.
 3. Signatur til bruk i sertifikat.
 4. Re-treningskurs av yrkeskompetansen eller bestått sertifikatprøve (inkluderer ERM).
 5. Grunnleggende sikkerhetskurs.
 6. Gyldig videregåendesikkerhetskurs.
 7. Høgspentkurs.
 8. Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege.

Maskinoffiser med STCW-sertifikat gyldig etter 1. februar 2002:

 1. kopi av gammelt sertifikat
 2. passfoto
 3. Signatur til bruk i sertifikat
 4. nytt treningskurs av yrkeskompetansen eller bestått sertifikatprøve (inkluderer ERM)
 5. 66 timers sikkerhetskurs
 6. høgspentkurs
 7. gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege

 Skipselektrikeroffiser med utgått sertifikat:

 1. dokumentasjon på 12 md. fartstid som kvalifisert skipselektriker etter kvalifikasjonsforskriften 9. mai 2003 nr. 687 § 3-1(7), på fartøy med fremdriftskraft på 750 kw eller mer
 2. høgspentkurs
 3. ERM-kurs
 4. grunnleggende sikkerhetskurs
 5. gyldig sikkerhetskurs for viderekomne
 6. kompetanse dekket på en av følgende måter:
  • fagbrev for elektriker gruppe L og Skipselektrisk modul EL 6039
  • skipselektrikersertifikat etter tidligere lov/forskrift
  • elektroautomasjonssertifikat etter tidligere lov/forskrift
  • tilsvarende godkjent elektrofagutdanning

Hvordan skal søknaden registreres?

Søknad om oppgradering for dekk- og maskinoffiserer skal registreres som førstegangssøknad om aktuelt sertifikat.

Søknad om oppgradering for skipselektrikeroffiserer skal registreres som førstegangssøknad på overgangsordningen.