Oppgradere eldre sertifikater

 • Publisert: 15.06.2018
 • Endret: 15.06.2018

Her finner du kvalifikasjonskrav til oppgradering av eldre offisersertifikater til STCW-78-konvensjonen inkludert endringene fra Manila-konferansen i 2010.

 Hvem kan oppgradere?

Siste frist for å oppgradere dekksoffiser- og maskinoffisersertifikater utstedt etter norsk lov eller norsk forskrift var 28.02.2015.

Alle som har dekksoffiser- og maskinoffisersertifikater med henvisning til STCW-konvensjonen, kan oppgradere sertifikat.

Alle som har skipselektrikeroffisersertifikat med henvisning til norsk lov, norsk forskrift eller STCW-konvensjonen, kan oppgradere sertifikat.

Dekksoffiser med STCW-sertifikat utgått før 1. februar 2002:

 1. kopi av gammelt sertifikat
 2. passfoto
 3. signatur til bruk i sertifikat
 4. nytt treningskurs av yrkeskompetansen eller bestått sertifikatprøve (inkluderer BRM og ECDIS)
 5. grunnleggende sikkerhetskurs
 6. gyldig sikkerhetskurs for viderekomne
 7. gyldig kurs i medisinsk behandling
 8. gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege
 9. gyldig ROC- eller GOC-radiosertifikat

Dekksoffiser med STCW-sertifikat gyldig etter 1. februar 2002:

 1. passfoto
 2. signatur til bruk i sertifikat
 3. nytt treningskurs av yrkeskompetansen eller bestått sertifikatprøve (inkluderer BRM og ECDIS)
 4. 66 timers sikkerhetskurs
 5. gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege
 6. gyldig ROC- eller GOC-radiosertifikat

Maskinoffiser med STCW sertifikat utgått før 1. februar 2002:

 1. Kopi av gammelt sertifikat.
 2. Passfoto.
 3. Signatur til bruk i sertifikat.
 4. Re-treningskurs av yrkeskompetansen eller bestått sertifikatprøve (inkluderer ERM).
 5. Grunnleggende sikkerhetskurs.
 6. Gyldig videregåendesikkerhetskurs.
 7. Høgspentkurs.
 8. Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege.

Maskinoffiser med STCW-sertifikat gyldig etter 1. februar 2002:

 1. kopi av gammelt sertifikat
 2. passfoto
 3. Signatur til bruk i sertifikat
 4. nytt treningskurs av yrkeskompetansen eller bestått sertifikatprøve (inkluderer ERM)
 5. 66 timers sikkerhetskurs
 6. høgspentkurs
 7. gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege

 Skipselektrikeroffiser med utgått sertifikat:

 1. dokumentasjon på 12 md. fartstid som kvalifisert skipselektriker etter kvalifikasjonsforskriften 9. mai 2003 nr. 687 § 3-1(7), på fartøy med fremdriftskraft på 750 kw eller mer
 2. høgspentkurs
 3. ERM-kurs
 4. grunnleggende sikkerhetskurs
 5. gyldig sikkerhetskurs for viderekomne
 6. kompetanse dekket på en av følgende måter:
  • fagbrev for elektriker gruppe L og Skipselektrisk modul EL 6039
  • skipselektrikersertifikat etter tidligere lov/forskrift
  • elektroautomasjonssertifikat etter tidligere lov/forskrift
  • tilsvarende godkjent elektrofagutdanning

Hvordan skal søknaden registreres?

Søknad om oppgradering for dekk- og maskinoffiserer skal registreres som førstegangssøknad om aktuelt sertifikat.

Søknad om oppgradering for skipselektrikeroffiserer skal registreres som førstegangssøknad på overgangsordningen.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen