Oppgradere eldre sertifikater

 • Publisert: 15.06.2018
 • Endret: 15.06.2018

Her finner du kvalifikasjonskrav for å oppgradere eldre offisersertifikater til STCW-78 konvensjonen inkludert 2010 Manila endringene.

 Hvem kan oppgradere?

Siste frist for å oppgradere dekksoffiser- og maskinoffisersertifikater utstedt etter norsk lov eller norsk forskrift var 28.02.2015.

Alle som har dekksoffiser- og maskinoffisersertifikater med henvisning til STCW konvensjonen kan oppgradere sitt sertifikat.

Alle som har skipselektrikeroffisersertifikat med henvisning til norsk lov, norsk forskrift eller STCW konvensjonen kan oppgradere sitt sertifikat.

Dekksoffiser med STCW sertifikat utgått før 1. februar 2002:

 1. Kopi av gammelt sertifikat.
 2. Passfoto.
 3. Signatur til bruk i sertifikat.
 4. Re-treningskurs av yrkeskompetansen eller bestått sertifikatprøve (inkluderer BRM og ECDIS).
 5. Grunnleggende sikkerhetskurs.
 6. Gyldig videregåendesikkerhetskurs.
 7. Gyldig medisinsk behandling kurs.
 8. Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege.
 9. Gyldig ROC eller GOC radiosertifikat.

Dekksoffiser med STCW sertifikat gyldig etter 1. februar 2002:

 1. Passfoto.
 2. Signatur til bruk i sertifikat.
 3. Re-treningskurs av yrkeskompetansen eller bestått sertifikatprøve (inkluderer BRM og ECDIS).
 4. 66 timers sikkerhetskurs.
 5. Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege.
 6. Gyldig ROC eller GOC radiosertifikat.

Maskinoffiser med STCW sertifikat utgått før 1. februar 2002:

 1. Kopi av gammelt sertifikat.
 2. Passfoto.
 3. Signatur til bruk i sertifikat.
 4. Re-treningskurs av yrkeskompetansen eller bestått sertifikatprøve (inkluderer ERM).
 5. Grunnleggende sikkerhetskurs.
 6. Gyldig videregåendesikkerhetskurs.
 7. Høgspentkurs.
 8. Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege.

Maskinoffiser med STCW sertifikat gyldig etter 1. februar 2002:

 1. Kopi av gammelt sertifikat.
 2. Passfoto.
 3. Signatur til bruk i sertifikat.
 4. Re-treningskurs av yrkeskompetansen eller bestått sertifikatprøve (inkluderer ERM).
 5. 66 timers sikkerhetskurs.
 6. Høgspentkurs.
 7. Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege.

 Skipselektrikeroffiser med utgått sertifikat:

 1. Dokumentere 12 mnd.  fartstid som kvalifisert skipselektriker etter kvalifikasjonsforskriften 9. mai 2003 nr. 687 § 3-1(7), på fartøy med fremdriftskraft på 750 kw eller mer
 2. Høgspentkurs
 3. ERM kurs
 4. Grunnleggende sikkerhetskurs
 5. Gyldig videregående sikkerhetskurs
 6. Kompetanse dekket på en av følgende måter:
  • Fagbrev for elektriker gruppe L og Skipselektrisk modul EL 6039, eller
  • skipselektrikersertifikat etter tidligere lov/forskrift, eller
  • elektroautomasjonssertifikat etter tidligere lov/forskrift, eller
  • tilsvarende godkjent elektrofagutdanning

Hvordan skal søknaden registreres?

Søknad om oppgradering for dekk- og maskinoffiserer skal registreres som førstegangssøknad om aktuelt sertifikat.

Søknad om oppgradering for skipselektrikeroffiserer skal registreres som førstegangssøknad på overgangsordningen.

Til toppen