Hvordan kan jeg dokumentere fartstid?

Du kan dokumentere den på en av følgende tre måter:

  • rederiet innrapporterer fartstiden elektronisk
  • rederiet bekrefter fartstiden
  • kopi av sjøfartsbok (Sjøfartsboka må være korrekt utfylt, det vil si at også fratredelsesdato skal være ført inn sjøfartsboka. Hvis dette ikke er gjort, trenger vi en fartstidsbekreftelse fra rederiet.)

Hvem kan registrere fartstid elektronisk?

Det er kun representant fra rederikontoret som kan registrere inn fartstid elektronisk. Sjøfartsdirektoratet har ikke mulighet til å registrere inn elektronisk fartstid dersom rederiet ikke gjør dette.

Hvem kan skrive en bekreftelse av fartstid?

Representanter fra rederikontoret, kaptein om bord, eier, medeier, regnskapsfører eller revisor i tilknytning til fartøyet kan skrive en bekreftelse på fartstid. Du kan IKKE skrive din egen fartstidsbekreftelse, uavhengig av hvilke roller du innehar som er beskrevet ovenfor.

Hvordan skrive en bekreftelse av fartstid?

En bekreftelse av fartstid skal inneholde følgende informasjon:

a. navnet ditt

b. hvilken stilling du har hatt om bord

c. hvor mange dager fartstid du har opptjent og i hvilken tidsperiode

d. for å få fartstiden utregnet ved fartstidsberegning må vi i tillegg få bekreftet hvor mange timer du arbeider om bord hver dag (1–14 timer).

e. navn, kallesignal og største lengde på fartøyet

f. navn og signatur til representant av rederiet som har skrevet bekreftelsen

I noen tilfeller behøver vi ekstra opplysninger:
 • Hvis du søker ferdighetssertifikat matros eller høyere dekksoffisersertifikat, behøver vi i tillegg bekreftelse på fartøyets bruttotonnasje (BT) og hvilket fartsområde fartøyet er sertifisert for.
 • Ved ferdighetssertifikat motormann eller maskinoffisersertifikat behøver vi i tillegg fremdriftsmaskineriets størrelse i kW.
 • Hvis fartstiden er opptjent på flyttbar innretning, behøver vi i tillegg bekreftelse på om det er en flyttbar innretning med eller uten egen fremdrift.
 • Hvis du skal søke ferdighetssertifikat Polarkoden, må det også bekreftes at fartstiden er opptjent i polare farvann.
 • Hvis du skal søke tankermann- eller IGF-ferdighetssertifikat, behøver vi i tillegg bekreftelse på om fartstiden er opptjent på gass-, olje- eller kjemikalietankskip.
 • I noen tilfeller hvor vi ikke finner informasjon om fartøyet, behøver vi i tillegg bekreftelse på om fartstiden er opptjent på passasjerskip, fiskefartøy, lasteskip, flyttbar innretning eller fartøy som opererer etter forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer.

Jeg har ikke førerrettigheter i sertifikatet, hva gjør jeg?

Førstegangsutstedelse av kompetansesertifikat D5, D4 og D3 blir utstedt uten førerrettigheter.

For å få førerrettigheter i sertifikatet må du registrere søknad om fornyelse av kompetansesertifikatet på grunnlag av minimum 12 måneders fartstid opptjent i sertifikatpliktig stilling etter du fikk utstedt sertifikatet for første gang.

Hvordan brukes fartstidsformelen?

Beregn din fartstid i fartstidskalkulatoren.

Den nye måten å beregne fartstid på var gjeldende fra 1. juli 2016, og har tilbakevirkende kraft. Det vil si at rederiet kan dokumentere fartstid som beskrevet opptjent før 1. juli 2016. Etter den nye beregningen av fartstid kan du opptjene din fartstid raskere.

Fartstiden kan registreres elektronisk eller ved å skrive en fartstidsbekreftelse hvor det også påføres normalarbeidstiden din per dag om bord.

Hva menes med overtallig stilling?

En stilling om bord som ikke er en del av sikkerhetsbemanningen.

Hva er forskjellen på fartstid opptjent på flyttbar innretning med og uten egen fremdrift?

Fartstid opparbeidet på flyttbar innretning uten egen fremdrift brukes til å vedlikeholde gjeldede sertifikatklasse.

Fartstid opparbeidet på flyttbar innretning med egen fremdrift brukes til å fornye og søke høyere sertifikat.

Hvilke stillinger kan jeg opptjene fartstid i på flyttbar innretning?

Stillingstitler på dekk som godkjennes er

 • kontrollromsoperatør (tilsvarer ansvarshavende vaktoffiser / «control room operator»)
 • stabilitetssjef (tilsvarer overstyrmann / «stability section leader»)
 • plattformsjef (tilsvarer kaptein / «platform manager»)

Stillingstitler i maskin som godkjennes er

 • maskinromsoperatør
 • teknisk assistent
 • teknisk sjef