Vrakpant - tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter

 

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet. I tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog. De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes. I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Miljødirektoratet gir tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter til lovlig mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr 1000,- per fritidsbåt.

Les mer på Miøjødirektoratets sider: Vrakpant - tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Marint avfall

Fritidsbåtfolket er flinke til å rydde etter seg. Likevel bringer havet med seg mye plast og avfall som blir liggende på strender, bukter og øyer, der hvor fritidsbåtfolket pleier å nyte tilværelsen. Visste du at 6 av 10 nordmenn er ute i båt hvert år? Tenk om alle som var ute på tur med fritidsbåt kunne ta tatt med seg litt marint avfall hjem. Det hadde vært til stor nytte. Vi er glade i naturen, glade i havet og ønsker beholde strendene våre rene og pene. Blir du med på dugnaden? Ta med deg en pose avfall hjem hver gang du er ute på tur.

Les mer om marint avfall og hvor du kan levere avfallet på Sortere.no | Marint avfall

Miljøveileder

Kongelig Norsk Båtforbund har laget en veileder som tar for seg mange miljøspørsmål knyttet til både vedlikehold og bruk av fritidsbåt. Den kan leses her: Miljoveileder_ver_2015.pdf (knbf.no)