På fiskefartøy med bruttotonnasje under 500 skal ikke sikkerhetsstyringssystemet sertifiseres av Sjøfartsdirektoratet. Systemet skal oppfylle kravene i forskrift nr. 1770 om sikkerhetsstyring for mindre lasteskip, passasjerskip og fiskefartøy.

Sjark

Last ned veileder som pdf

Fiskefartøy med bruttotonnasje på 500 eller mer skal være drevet av rederi med sikkerhetsstyringssystem i henhold til ISM koden. Dette systemet skal sertifiseres av Sjøfartsdirektoratet.

Se her for veiledning om ISM for fiskefartøy over 500 BT