Krav om sikkerhetskurs

Alle fiskere må ha 50-timers sikkerhetskurs for fiskere. En fisker er en person som driver med ervervsmessig fiske, herunder besetning og produksjonspersonale ombord på et fiske- eller fangstfartøy.

Kurset må fornyes med et 20-timers repetisjonskurs. Kurset kan fornyes tidligst etter 5 år og senest innen 8 år.

Kravet om sikkerhetskurs gjelder ikke fiskere som har fylt 67 år, men vi anbefaler likevel alle å ta kurs.

Dette gjelder alle fartøy uansett størrelse.

Les hele forskriften her: Forskrift om sikkerhetsopplæring for fiskere

Oversikt over kurssentre

Finn rapporten her
1)      Velg "utdanningstype" fra nedtrekksmenyen: "Select a value"
2)      Velg: "View report" for å se hvem som tilbyr godkjent utdanning/kurs
3)      Velg fra nedtrekksmenyen om du vil ha liste over godkjente kursleverandører for:
  • Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW-F Kap. III regel I eller
  • Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere STCW-F regel I
Ta kontakt med det senteret du ønsker for å få nærmere informasjon om opplæringsplan og kurspriser.

Skolene/kurssentrene godkjennes av Sjøfartsdirektoratet. For skoler/kurssenter som ønsker informasjon om hvordan en blir godkjent, så finner en informasjon om dette på denne siden.