Dersom et fartøy ikke har gyldige fartøysertifikater har fartøyet i utgangspunktet kun tillatelse til å ligge ved kai. Dersom reder likevel ønsker å flytte fartøyet for egen maskin før endelige fartøysertifikater er utstedt (ifm. verstedsopphold, innflagging, havari/skade) kan dette søkes om til oss. Det er viktig å merke seg at en fartstillatelse gjelder kun for å flytte fartøyet fra A til B, fartøyet kan ikke gå ut i normal drift før alle nødvendige fartøysertifikater er endelig utstedt. 

Søknad om fartstillatelse kan sendes inn via dette skjemaet i Altinn. 

Se her for mer informasjon om slep av fartøy