I noen tilfeller vil det kunne oppstå situasjoner der fartøyet ikke kan få utstedt en fartøyinstruks, samtidig som det er behov for å flytte fartøyet for å fullføre kontrollen et annet sted.

Dette kan for eksempel være nødvendig i forbindelse med kontroll, reparasjon eller ombygging av fartøyet. Det er et vilkår at det er sikkerhetsmessig forsvarlig, eventuelt med kompenserende tiltak som vil opprettholde et akseptabelt sikkerhetsnivå.

I slike tilfeller kan reder søke om en fartstillatelse hos et godkjente foretak for én enkelt reise i en periode på inntil syv dager.

Hvordan søke om fartstillatelse

For å søke om en fartstillatelse kan du ta kontakt med et godkjent foretak som står oppført på denne listen.