Hvordan søke om fartstillatelse

Det er i de fleste tilfeller det godkjente foretaket som sender inn søknaden om fartstillatelse og det er også det godkjente foretaket som utsteder fartstillatelsen til reder på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Søknaden sendes til post@sdir.no.

For at en fartstillatelse skal kunne gis må Sjøfartsdirektoratet minst ha mottatt følgende informasjon:

  • Navn på fartøyet
  • Kjenningssignal på fartøyet
  • Fartøyets hjemmehavn
  • Fartøyets største lengde
  • Navn på havn fartøyet skal gå fra
  • Navn på havn fartøyet skal gå til
  • Største fartsområde fartøyet skal gå i under reisen
  • Antallet personer som skal være om bord under reisen
  • En startdato og sluttdato for reisen

I tillegg til dette vil Sjøfartsdirektoratet også etterspørre ytterligere informasjon ved behov. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.